Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ann-Marie Johansson (S): Opinionsundersökning ger fler svar än folkomröstning

En opinionsundersökning vore ett bra sätt att få information om vad länets befolkning tycker om storregion-frågan. Det anser Ann-Marie Johansson (S), regionråd i Region Jämtland Härjedalen.

En mätning av det här slaget kan bättre spegla folkviljan och bidra till mer kunskap om vad medborgarna tycker i sakfrågan än vad en folkomröstning kan göra. En opinionsundersökning går snabbare att genomföra och skickar därför snabbare signaler till regeringen. Den kan också ringa in synpunkter som inte en folkomröstning kommer åt. Ann-Marie Johansson, som är regionstyrelsens ordförande, anser dessutom att resultatet av en opinionsundersökning är användbart oavsett om Norrlands län bildas eller inte. Här kan frågorna handla om flera saker, exempelvis hälso- och sjukvård och om regional utveckling.

– En opinionsundersökning ger ett bredare underlag och en bredare analys i sakfrågan. Med en opinionsundersökning får man dessutom veta vad ett tvärsnitt av befolkningen tycker, även folk som inte går till en valurna. Självklart ska en opinionsundersökning göras vetenskapligt och professionellt. En brist med folkomröstningar är att de som säger nej är mer benägna att gå att rösta, säger hon.

Folkinitiativet Rösta om Stornorrland har med bred marginal samlat in de namnunderskrifter som krävs för att regionfullmäktige måste ta upp frågan om folkomröstning. Antalet namnteckningar är uppe i cirka 20 000.

– De har fått ihop många namn och det är en imponerande organisation de har skapat kring det här. Många är engagerade och det ska man ta på allvar ur ett demokratiperspektiv, säger Ann-Marie Johansson.

Samtidigt anser hon att folkomröstningar är ett instrument som ofta är vanskligt att använda, särskilt i komplexa frågor. Därför bör det användas med stor försiktighet.

– Regionindelning är dessutom en fråga som vi inte beslutar om själva. Besluten tas av riksdag och regering. Det är nationen som bestämmer hur nationen ska indelas.

En folkomröstning skulle inte vara beslutande, utan endast rådgivande, i en fråga som alltså inte avgörs av regionfullmäktige. Vad det ytterst handlar om är att resultatet av en folkomröstning ger underlag för en viljeinriktning som regionen ska driva gentemot regering och riksdag. Det är också så Folkinitiativet beskriver saken på formulären för namninsamlingen. En folkomröstning beräknas kosta 3-4 miljoner kronor.

– Det är en stor apparat och det är mycket pengar för att uttrycka en viljeinriktning. Men jag har full respekt för demokratiaspekten.

Läs mer: Elin Lemon (C) "Frågan om folkomröstning måste tas upp snarast

De politiska församlingarna är i de allra flesta fall rätt forum för beslutsfattande, anser Ann-Marie Johansson. Även om inte varje fråga har diskuterats i senaste valrörelsen. I debatten om storregionerna förekommer en del kritik mot att den planerade reformen inte fanns med som fråga inför valet 2014.

– I demokratiska val röstar man för en värdering och för vilken inriktning man vill ha på samhällsutvecklingen. Vi har en representativ demokrati och det är vårt ansvar som förtroendevalda att sätta oss in i komplexa frågor och fatta beslut. Jag minns att vi tidigare hade en regering som sålde ut apoteken och ändrade i sjukförsäkringen. Det var inget man talade om i valrörelsen.

Mycket talar för att det kommer att bli både folkomröstning och opinionsmätning i frågan om regeringens planerade regionreform, där Jämtlands län föreslås bli en del av Norrlands län. Som Ann-Marie Johansson ser det är mötet i februari första tillfället då regionfullmäktige kan ta ställning till folkomröstningsfrågan.

En opinionsmätning kan däremot genomföras tidigare, men knappast före årsskiftet. Det vore önskvärt om det först fanns en tydligare bild av hur en framtida storregion i Norrland skulle kunna vara organiserad och på vilka orter olika funktioner skulle kunna placeras. Residensstad, politiskt centrum, administration för kollektivtrafik, regional utveckling med mera.

– Innan man har vare sig folkomröstning eller gör en opinionsundersökning måste man ha något att ta ställning till. Som jag ser det är det inte meningsfullt att göra en opinionsundersökning förrän efter nyår.

Initiativet om opinionsundersökning kommer från Liberalerna, som lanserar idén i en motion till regionfullmäktige. I den argumenterar Lennart Ledin (L) och Mats El Kott (L) i första hand för en folkomröstning och som andrahandsalternativ en opinionsundersökning.

Läs mer:

Regionstyrelsen säger ja till storregion

Namninsamling har startat för folkomröstning i regionfrågan

Politiker vill ha folkomröstning om storregion