Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Anställda mobbas på arbetsplatsen

Mobbning, härskartekniker och maktutövning av chefer. Närmare var sjätte anställd på Regionförbundet i Jämtlands län anser att det förekommer kränkande särbehandling.
Var femte anställd har bristande förtroende för Regionförbundets ledning.

Förra året genomfördes en medarbetarenkät bland Regionförbundet i Jämtlands anställda. I den ingick bland annat personal på själva regionkontoret, från båda folkhögskolorna och Torsta.

I enkäten fanns det olika frågeområden. Bland annat handlade en del om arbete och arbetsuppgifter. En överväldigande majoritet av de anställda trivs med sina arbetsuppgifter. Men närmare 40 procent har inga eller sällan riktlinjer för hur mycket arbete de förväntas utföra. Drygt 30 procent har uppgett att de aldrig eller sällan får höra när de har gjort ett bra jobb.

De allra flesta som har svarat är rätt nöjda med sin fysiska arbetsmiljö. Men när det gäller luftkvalitet, temperatur och ventilation ger de anställda ett underbetyg. Det är 60 procent av de svarande som anger att kvalitén är dålig eller mindre bra.

Commodia, som genomfört enkäten, lyfter dock framför allt fram personalens synpunkter på den psykosociala miljön som särskilt viktiga. Det är 13 procent av de som svarat på enkäten som uppger att de blivit utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling det senaste året. 2 procent uppger att de utsatts för sexuella trakasserier. Och 15 procent, eller närmare var sjätte anställd, menar att de upplever det som att det förekommer kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

De svarande har sedan fått svara på vilka orsaker de tror ligger till grund för den kränkande särbehandlingen. Då har de listat faktorer såsom utbildningsnivå, kompetens, obekväma personer, maktutövning, härskartekniker och favorisering av anställda bland chefer.

Hälften av de anställda uppger också att de ofta och ibland känner sig stressade på jobbet och att det lett till sömnstörningar, oro och koncentrationssvårigheter.

Var femte anställd känner aldrig eller ibland förtroende för Regionförbundets tjänstemannaledning. Förtroendet för närmsta chefen är några procent bättre. Det är också så att närmare 30 procent av de svarande tycker att ledningen och personalens värderingar om vad som är viktigt i arbetet aldrig eller sällan överensstämmer.