Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Åre kommun skolor måste bli bättre

Det finns många elever i Åres kommunala grundskolor som går ut årskurs nio utan godkända betyg i alla ämnen. Det är också stora skillnader i resultat mellan kommunens olika skolor. Det visar Skolinspektionens granskning.

Ansvariga i Åre kommun måste säkra att kommunens grundskolor ger eleverna goda möjligheter att nå utbildningens mål. Ett viktigt steg är att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet, är slutsatsen i granskningen.

Skolinspektionen granskar skolor och övriga utbildningsverksamheter. Nu har Åre kommuns granskats och man har tittat på barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö.

Det som framgår är att kunskapsresultaten måste förbättras på Åre kommuns skolor. För att göra det behöver kommunen stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns brister i analysen av elevernas måluppfyllelse och i dokumentationen. Skolinspektionen pekar på att ansvariga politiker och förvaltningen saknar en samlad bild av verksamheternas kvalitet och av vad som behöver förbättras. Tillsynen visar att politikerna, som ansvarar för att eleverna får en utbidlning som de har rätt till, sällan frågar efter skolornas resultat.

–Ansvariga politiker och förvaltningen i Åre kommun behöver vidta åtgärder så att alla elever ges lika förutsättningar att uppnå kunskapskraven. Ett viktigt steg är att utveckla kommunens kvalitetsarbete så att ansvariga får fullgoda underlag för beslut om förbättringar och för att kunna rikta resurserna dit de bäst behövs, säger Ulrika Svedmark, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Åre kommun behöver även säkerställa att beslut om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan grundas på fullgoda utredningar. Dessutom behöver elevhälsan arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande.

Senast den 16 mars 2015 ska Åre kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut av Skolinspektionen.