Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt hus får byggas vid kulturhistorisk plats i Åre

/

Kommunen var först tveksam till en utbyggnad vid den kulturhistoriska värdefulla Gunnarsgården i Åre. Men efter en omarbetning har kommunstyrelsen lämnat planbesked till exploatören.

Annons

Gunnarsgården är ett rött gammalt hus strax norr om Åre torg vid Stationsvägen. Huset påminner om att Åre för inte allt för lång tid sedan var en jordbruksort innan byn förvandlades till en turistmetropol.

Redan för nåra år sedan ville exploatören, Hans Westerlind med bolaget Fjällfastigheter i Åre AB, bygga ut området vid Gunnarsgården. Men kommunen återremitterade ärendet och krävde att projektet skulle förtydligas eftersom det handlade om fastigheter i en kulturhistorisk värdefull miljö.

Bolaget har lämnat in en ny ansökan om planbesked och den här gången säger kommunstyrelsen ja till ansökan om planbesked.

Nu handlar om att bygga ut befintlig fastighet där bland annat Liten krog och Broken ligger. Men i projektet ingår även en nybyggnation intill Gunnarsgården.

Men det krävs försiktighet när detta område ska byggas ut. Gunnarsgården var tidigare en gårdsbildning men har genom åren blivit kringskuren av omgivande bebyggelse. I dag finns endast den platå som byggnaden står på och grässlänten nedanför. Om dessa ytor bebyggs förlorar gården hela sitt sammanhang och kulturmiljön påverkas negativs, står det i tjänsteskrivelsen. Därför måste både platån och grässlänten bevaras. I tjänsteskrivelsen står det även att Gunnarsgården måste värnas och stora krav på utforming och anpassning krävs.

Annons