Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svårt att undvika att Åresjön påverkas när liftarna byggs

När den nya liften byggs krävs stora ingrepp i natur­en. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen går det inte undvika att Mörviksån, och Åresjön påverkas av byggnationerna.

Annons

Anrika Fjällgården och Bergbanan byggdes 1910. Byggnaderna ligger på en platå som har branta sluttningar ner mot byn. Här invid rinner Mörviksån och här finns den fina ravinen.

Nu vill Skistar Åre bygga en ny lift på platsen. En miljökonsekvensbeskrivning som Skistar beställt visar att projektet inte blir helt enkelt att genomföra. I detta branta område finns risk för erosion och ras. Det har inte minst länsstyrelsen påpekat när den nya detaljplanen för Fjällgården skulle antas.

Ett så här stort liftbygge innebär stora ingrepp i naturen. Omfattande markarbeten måste göras vid gamla curligbanan där dalstationen ska placeras. Här ska fyllandsmassor grävas bort och ersättas för att man ska kunna bygga ett vändhjulsfundament.

Sprängningar måste göras vid Mörviksån och marken måste schaktas bort. Även på fjällsluttningen krävs sprängningar och schaktningar där liftstolpar ska placeras. Vid bergstationens vändhjul måste berget sprängas innan fundamenten ska på plats.

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen ökar erosionen ytterligare när marken schaktas eftersom grus och jord följer med avrinningen. Flera skyddsåtgärder måste därför göras för att hindra att jordmassor följer med vattnet i ån. Det krävs sedimentfällor, bra dränering och trummor under skidvägarna.

Men trots alla försiktighetsåtgärder får Skistar räkna med att Åresjön kommer att påverkas. Så här står det i miljökonsekvensbeskrivningen:

”Viss påverkan kommer att ske även med de skyddsåtgärder som föreslås eftersom det är svårt att få de minsta partiklarna att sedimentera i dammar/fällor av begränsad storlek. Påverkan kommer till största delen att bli tillfällig, under byggskedet och den närmaste tiden efteråt. Konsekvenskerna för Mörviksån och Åresjön i stort bedöms på lång sikt bli små om föreslagna skyddsåtgärder utförs på ett medvetet sätt. ”

Mer läsning

Annons