Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bara två partier nämner mobiltäckningen

Det finns ingen majoritet för bättre mobiltäckning i partiernas deklarationer av vad de vill nästa mandatperiod. Men när det gäller bredbandsutbyggnaden är det bara Sverigedemokraterna som inte har något att säga.
Här är partisvaren på några kända glesbygdskrav.

Annons

Ska kommuner få pengar för att deras råvaror exploateras? Ska vattenkraftbolagen beskattas där forsen finns och ska vindkraftbolagen tvingas betala bygdepeng?

I Norge gäller så kallad vattenkraftåterbäring, 6 miljarder kronor går till kommunerna på detta sätt, och fler och fler driver frågan om att fattiga kommuner med rika naturresurser ska få del av vinsterna också i Sverige. Vattenkraften skulle få fler lokala supportrar om den beskattades på samma sätt som fastighetsskatten, menar flera kommuner. Både M och S är uttalade motståndare och vill använda skatteutjämningssystemet i stället.

Så här tycker partierna:

Moderaterna - säger inget.

Centerpartiet - Vill förändra skatteutjämningen så att fattiga kommuner får mer.

Kristdemokraterna - Vill ha lag på bygdepeng vid vindkraftsetableringar. Vill diskutera frågan om återbäring i allmänhet.

Folkpartiet - säger inget om detta men vill låta fritidshusägare skriva sig på två ställen för att skatt ska tillfalla också fritidshuskommuner, (ex Gotland).

Miljöpartiet - säger inget.

Sverigedemokraterna - säger inget.

Socialdemokraterna - Vill förändra skatteutjämningssystemet och ge mer till fattiga kommuner.

Vänsterpartiet - gruvbolagen ska bekosta infrastrukturen genom höjda mineralavgifter som går till regionala gruvfonder. Lovar lag på bygdepeng från vindkraften eller kommunal fastighetsskatt på vindkraftverk. Säger inget om vattenkraften men vill ändra skatteutjämningssystemet så att fattiga kommuner får mer.

Bredband och bristande mobiltäckning i landets norra delar blev en stor snackis under mandatperiodens slutskede.

Flera initiativ togs visserligen av regeringen för att sätta fart på utbygganden i glesbygd men den stora konfliktlinjen går fortfarande mellan de som anser att marknadskrafterna bäst fixar täckning och de som tycker att staten måste styra.

Moderaterna - håller fast vid målet "90 procent av alla hushåll och företag ska ha 100 Mbit/sekund senast 2020", ett mål som redan finns. Vill ha kraftfull satsning på bredband i hela landet men säger inte hur mycket i förhållande till det som redan finns (3,25 miljarder i nya landsbygdsprogrammet 2014-2020).

Centerpartiet - anser att de flesta kommer att få bredband på marknadsmässiga grunder men vill ha mer pengar för att glesbygden ska nå målet till 2020. Anser att lokala initiativ är viktiga.

Kristdemokraterna - vill utöka målet så att 100 procent av alla invånare får 100 Mbit/sekund till 2020, vill avsätta "stora resurser" ur landsbygdsprogrammet. Vill att operatörerna döms till skadestånd när de inte levererar vad de lovar. Vill öronmärka auktionsintäkter från mobillicenser till glesbygdens täckning.

Folkpartiet - vill att staten tar större ansvar för bredbandsutbyggnaden.

Miljöpartiet - vill ge 1 miljard mer än det som avsatts i landsbygdsprogrammet för bredband. Har annars samma mål som alliansen om 90 procent till 2020. Säger inget om mobiltäckningen.

Sverigedemokraterna - säger inget.

Socialdemokraterna - vill att samhället tar större ansvar än man hittills gjort, men säger inget om pengar. Vill ha nytt bredbandsmål - det stora flertalet hushåll och företag ska ha 100 Mbit/s 2020.

Vänsterpartiet - vill garantera fast telefon och bra mobiltäckning i hela landet. Vill ta ut en avgift av operatörerna på deras omsättning för bygge av mobilmaster där det inte är kommersiellt lönsamt.

Vill ha ökat stöd till fiber på landsbygden men säger inte hur mycket. Vill att regeringen ska ta större ansvar för att samordna bredbandsutbyggnaden.

En utredning 2009 (Högdahl) med förslag som inte blev av, handlade om att starta servicecenter för båda ideella och offentliga verksamheter.

Förbättrad samhällsservice på landet och glesbygdskrav på myndigheter - vad lovar partierna?

Moderaterna - vill låta lantbrevbärarna distribuera mer än brev och öppna lanthandelscenter med IT-uppkoppling där man kan träffas och beställa varor. Säger inget om myndigheter.

Centerpartiet - vill ha servicekontor och en servicegaranti i hela landet. Vill också tvinga myndigheter till samarbete. Lovar stöd till butiker och mackar.

Kristdemokraterna - säger ja till servicecenter.

Folkpartiet - inga förslag.

Sverigedemokraterna - inga förslag.

Miljöpartiet - vill höja anslagen till kommunerna med en satsning på servicekontor för offentlig service.

Socialdemokraterna - vill ha servicekontor men vill också ta pengar från landsbygdsprogrammet för att ge stöd till butiker och mackar.

Vänsterpartiet - garanti på samhällsservice och ja till servicecenter. Vill också ge stöd till lanthandel och mackar samt utreda om inte grossister ska tvingas till större glesbygdsansvar.

Vilka partier tycker att det behövs särskilda satsningar på att göra det lättare att få tag på pengar?

Moderaterna - säger inget om detta.

Centerpartiet - vill införa ett investeringsavdrag för den som investerar i ett företag när det startar, inte bara riktat till glesbygd utan i hela Sverige.

Kristdemokraterna - vill göra det lättare att investera på landet och öppna för lokala initiativ.

Folkpartiet - vill ändra på EU-bidragen för kapitalförsörjning så att det går att låna. Till exempel använda medel till landsbygdsutveckling.

Sverigedemokraterna - säger inget.

Miljöpartiet - säger inget.

Socialdemokraterna - vill utreda hur riskkapital används i regionerna, till exempel Inlandsinnovation "som inte fungerar". Vill erbjuda lån till sparbanker så att de kan öppna filialer.

Vänsterpartiet - vill få mer konkurrens till storbankerna, underlätta för nya sparbanker. Också tvinga banker att ha viss kontanthantering.

Under Almedalsveckan gjorde alliansen sitt utspel om höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Men vad vill partierna göra i Norrland?

Vänsterpartiet - vill satsa på Norrbottniabanan, på järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara samt under tio år rusta upp Inlandsbanan med tvärbanor.

Socialdemokraterna - säger inget om Norrland, men vill satsa på tjälsäkring, bärighet och på enskilda vägar.

Miljöpartiet - på tåg och kollektivtrafik (40 procent mer än alliansen innan utspelet från Almedalen kom) samt på lågtrafikerade banor. Inget särskilt om Norrland.

Sverigedemokraterna - elektrifiera Inlandsbanan och tvärbanorna, mer pengar till banunderhåll och dubbelspår till Malmbanan.

Folkpartiet - säger inget.

Kristdemokraterna - mer underhåll till små vägar i glesbygden och satsning på mindre järnvägslinjer.

Centerpartiet - vill se mångfald av finansieringar för att kunna satsa på vägar i norr. Till exempel skogsbolag skulle kunna medfinansiera.

Moderaterna - säger inget särskilt.