Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Barnmorskan i en nyckelroll för ungas syn på sex

Tack vare välutbildade barnmorskor har Sverige världens lägsta barnadödlighet. Vi har en unik mödravård, en mycket god förlossningsvård och svenska ungdomar har tillgång till stöd och råd från barnmorskan via ett väl utbyggt nät av ungdomsmottagningar. Men samhället förändras.

Vi – och speciellt yngre personer – som rör sig mycket på nätet och tar del av media av olika slag – påverkas i vår syn på sex och samlevnad. Därför är det nu än viktigare att vi når så många unga som möjligt med fakta och stöd kring frågor som rör kroppen, sexualiteten, relationer och samliv.

Barnmorskan arbetar utifrån synen att alla människor har rätt till sin sexualitet. Även unga. Barnmorskan fyller en viktig funktion i att stötta ungdomar, ge information och fakta. Bland annat med syfte att förhindra oönskade graviditeter och sexuellt överförda sjukdomar. Barnmorskans kunskap kan bidra till att övergången till vuxenlivet blir så bra som möjligt.

Detta otroligt viktiga arbete hotas nu av den osäkerhet som finns om hur sexualbrottslagstiftningen ska tolkas. Det underminerar barnmorskans arbetssituation och det är ungdomarna som drabbas i slutänden. Risken, om yngre personer inte känner förtroende för att barnmorskan kan möta upp när det gäller frågor om sex och relationer, är att vi i stället får fler sexuella övergrepp och fler oönskade graviditeter.

Att det skulle vara straffbart att skriva ut preventivmedel till personer under 15 år stämmer inte överens med verkligheten. Ändringarna i sexualbrottslagen 2005 kom till för att ge unga människor ett stärkt skydd, inte för att förhindra två 14-åringar från att ha sex med varandra. Lagen anger också att det inte ska anses som ett brott om åldersskillnaden inte är stor, även om en av personerna är under 15 år.

Dessutom har resonemanget kring denna fråga helt och hållet utgått ifrån sexualbrottslagen utan att ta hänsyn till några andra regelverk eller etiska riktlinjer. Men att denna diskussion väcks tyder på att regelverket måste förtydligas.

Det får inte råda något som helst osäkerhet kring om barnmorskan ska kunna straffas för att hon delar med sig av sin kunskap och utför sitt arbete i enlighet med erfarenhet och beprövad vetenskap.

Vårdförbundet skulle gärna se att ungdomsmottagningarna jobbade aktivt även mot yngre tjejer och killar i förpuberteten för att möta alla de frågor som puberteten väcker. En viktig uppgift för barnmorskan är att förmedla en trygghet som gör att man vågar säga nej. Att alla ska känna att det är självklart att det är jag själv som bestämmer över min kropp. Men det är också grundläggande för barnmorskan att alltid ha respekt för varje persons eget val och stötta det egna ansvarstagandet för resultatet av det valet.

Den 5 maj firas barnmorskans internationella yrkesdag. I Sverige har vi all anledning att vara stolta över våra barnmorskor. De är mycket välutbildade och kvalificerade, med ett stort kunskapsspektra kring hälsa, reproduktion och sexualitet under hela kvinnans liv. Barnmorskan fyller en otroligt viktig roll i vårt gemensamma folkhälsoarbete. Att underminera barnmorskornas yrkesutövning på det sätt som nu förespråkas av vissa grupper vore förödande för kvinnors hälsa i ett större perspektiv.

, förbundsordförande Vårdförbundet
, avdelningsordförande Vårdförbundet avdelning Jämtland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel