Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bättre liv för sjuka äldre

Att strategiskt analysera befolkningsutvecklingen är viktigt då den starkt kommer att påverka den offentliga ekonomin. TCO och SCB ser ingen relativ ökning av födelsetalen mot 2030.

 Flytten till storstäderna antas öka och TCO och SCB ser en kommande äldreboom som blir kostsam. Om vi inte strategiskt planerar för en mindre kostsam äldrevård blir skattetrycket gigantiskt, inte minst kostnaderna för sjuka äldre. Många planerare ser det som omöjligt att öka antalet platser i takt med den åldrande befolkningen.

En nyckelfunktion för att länet/regionen ska kunna uppfylla fastställd strategi och handlingsplan (2012–2014) för ett bättre liv för sjuka äldre är väl fungerande hälsocentraler med en sammanhållen vård och omsorg i hela regionen. Det måste finnas en gemensam struktur för ledning och styrning i hela regionen med en organiserad samverkan så nära de personer som har behov av vård och omsorg som möjligt mellan både offentliga och privata utförare av primärvård och omsorg.

Att skapa jämbördiga förutsättningar är en svår uppgift för både landsting och kommuner då de samtidigt är beställare och utförare samt blir konkurrenter till privata utförare. Detta i synnerhet för primärvården med de avtalskonstruktioner som gäller nu under år 2014.

Ett sätt att underlätta en bättre och enklare samverkan är att länet blir en kommun och ingår i det kommande regionförbundet (se Gotlands län/kommun). Rätt genomfört kan det också ge en klart billigare verksamhet!

Enligt strategi- och handlingsplanen, ska målet för de äldre skapa ett hållbart, handlingskraftigt och förebyggande arbetssätt i vård och omsorg så de upplever trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Några delmål som anges är; Ökat brukarinflytande, Sammanhållen vård och omsorg, Preventivt arbetssätt.

Det är nu knappt ett år kvar på handlingsplanen.

Det finns två kritiska utmaningar i utvecklingsarbetet för de sjuka äldre; för lite fokus på att förstå och agera på grundläggande behov och för mycket utgångspunkt i insatser. Besparingar kan göras på mellan 20–40 procent! På några få års sikt skulle bara vården av de allra mest sjuka äldre kunna ge besparingar på uppemot 15 miljoner. En procent av länets invånare äldre än 65 år (cirka 300 personer!) står för 30 procent av alla slutenvårdsdagar!

En förutsättning är tydlig samverkan och förtroende mellan alla utförare, landsting, kommuner och privata, tillsammans med klara ambitioner att snabbt förändra alla medarbetares synsätt och arbetsmetoder!

Positivt är att det nu äntligen görs noggranna uppföljningar av länets vård- och omsorgskonsumtion bara de följs av konkreta förslag till förbättringar som genomförs!

Det viktigaste just nu är att de högsta ledningarna för alla utförare tar till sig av detta arbete och att de intensifierar ett gemensamt förbättringsarbete för att skapa ett bättre liv för sjuka äldre! Här krävs ett tydligt ledarskap, vilja och ambition till samverkan och beslut som leder fram till handlingskraftiga åtgärder – som verkställs.

För föreningen Framtid för Jämtland:

Bertil Olofsson och Börje Olsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel