Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Boende protesterar mot förskolebygge: ”Den här oasen måste vara kvar”


Förslaget att bygga förskola på fotbollsplanen på Jägarvallen möter starka reaktioner av boende i området.
– Om skogen inte finns så har jag ingenstans att bygga kojor på, säger Stella Boström, 7 år.

Behovet av nya och större lokaler för skola och förskola är stort i Östersund. Enligt kommunen så tredubblades antalet förskolebarn på bara ett år och fram till 2021 behövs nästan 600 nya förskoleplatser, vilket motsvarar 35 avdelningar.

I slutrapporten för Östersunds kommuns projekt "Långsiktig planering för att uppnå goda lär- och arbetsmiljöer i förskola och skola" konstaterar man att det kommer att behövas både omflyttningar, utbyggnationer och helt nya lokaler. Frågan är bara var dessa nya skolor och förskolor ska byggas.

En av de hetaste frågorna just nu är den om bygget av en förskola på Jägarvallen i Stadsdel Norr. Förslaget att ta områdets fotbollsplan och intilliggande skogsområde i anspråk har inte mottagits väl av de boende i området.

En lång skrivelse till kommunen med underskrifter av 62 personer lämnades in under det samråd som avslutades i slutet på förra veckan.

Lina Boström har byggt hus på Kadettstigen och har från sitt nya hem bara några hundra meter upp till fotbollsplanen. Hon är en av de drivande bakom upproret mot förskola på Jägarvallen.

– När vi flyttade hit tittade vi på detalj- och översiktsplaner och förstod att den här grönytan skulle sparas till största del. Det var planerat för en mindre förskola, men inte att hela grönytan skulle användas, säger hon.

Vi träffas uppe på fotbollsplanen. Kent Halvarsson, som också bor i ett nybyggt hus på Kadettstigen, är också här.

– Den här oasen måste vara kvar. Många som valt att bosätta sig här har gjort det för att det är nära arenaområdet och ÖSK, det är människor som har idrott och friluftsliv som största fritidsintresse, därför är det extra viktigt att man inte tar bort det enda grönområde som är riktigt nära, säger han.

Kent Halvarsson plockar upp en karta ur fickan. Han anser att det finns andra områden att bygga förskola på, och visar på kartan hur han tänkt.

På kartan har han skrivit in "Rek. placering" på området mellan Tallbacksvägen och Ejra Djurklinik, inte långt från Ica Maxi.

– Jag är gammal militär och där låg den gamla korthållsbanan. I dag är det bara grushögar där och det skulle vara en bra plats för en förskola. Det är ju också nära skogsområdet I5, som skulle kunna nyttjas av barnen, säger han.

Lina Boströms tre barn kommer springande över fotbollsplanen och vill gärna vara med när det är dags för fotografering. De är ofta här och leker.

– Jag vill ha kvar fotbollsplanen och skogen. Om skogen inte finns så har jag ingenstans att bygga kojor på, säger Stella Boström, 7 år.

– Ja, det är jättekul att vara här. Det skulle inte kännas så bra om de byggde här. Det är många fotbollslag i Östersund som använder den här planen, säger storebror Oskar Boström, 10 år.

Lina Boström och Kent Halvarsson hoppas att kommunen ska lyssna på dem. Ett av deras viktigaste argument handlar om att kommunen själva, i deras långsiktiga översiktsplan, poängterar hur viktigt det är att gröna ytor bevaras i staden.

– Gång på gång skriver de hur viktigt det är. Jag vet inte hur de räknade när de skrotade idén att bygga förskolan vid Hofvallen. Man måste ju väga kostnaden av en sanering av marken där mot framtida hälsovinster, som man vet att det är av att ha en grönyta och rekreationsyta nära bostäder. Man vet ju att det ger hälsovinster på sikt, säger Lina Boström.

I ett första skede var planen att bygga förskolan nere vid Hofvallen i stället. En plan som avbröts efter att man konstaterat att marken där behövde saneras och att det skulle bli för dyrt.

Florian Stamm (MP), ordförande i miljö- och samhällsnämnden, har förståelse för de som bor i området och att de vill bevara grönytorna runt Jägarvallen.

– Självklart förstår jag osäkerheten kring vad bygget av en förskola innebär, jag har stor respekt för det. I alla projekt vi har berörs kringboende och det gäller att hitta en bra balans. Är de synpunkter som kommer in tillräckligt starka får vi hitta ett annat läge, säger han.

Han menar att oavsett var det byggs så finns det alltid boende som bor nära och kommer att påverkas. Och någonstans måste det byggas, i nuläget hänvisas barn i området till förskolor på Frösön, vilket inte är en långsiktig hållbar lösning.

– I en stad som växer måste man alltid göra avvägningar. Vi försöker vara varsamma när det gäller grönytorna, men bygger vi inte på Jägarvallen så blir det någon annanstans och då kan man anta att det är andra boende som protesterar, säger Florian Stamm.

Miljö- och samhällsnämnden ska ta upp frågan och titta på de synpunkter som kommit in på nästa möte som är 2 november.

Ytterligare ett argument som de boende lägger fram är den ökade trafiken i området som en förskola kommer att innebära.

– Det är klart att det kommer att bli ökad trafik med en förskola med 100 platser. Det här var dessutom utpekat av kommunen som en viktig grön kil in mot Östersund. När man bygger tätt i städer är det viktigt att man bevarar och utvecklar de få grönområden som blir kvar, säger Lina Boström.

Fakta: Kommunens femårsplan plan för skolor och förskolor i Östersund

Förslag och åtgärder för skolor och förskolor under perioden 2016–2021 (ur slutrapporten för projektet "Långsiktig planering för att uppnå goda lär- och arbetsmiljöer i förskola och skola"):

Förskolor

Beslutade åtgärder

• Förskolan Remonthagen, sex avdelningar. Klart hösten 2017.

• Förskolan Jägarvallen, sex avdelningar, klar hösten 2018.

Planerade åtgärder

• Ny förskola med åtta avdelningar, centrala Östersund, klar januari 2018.

• Förskolan Sjöängen. Utökning från tre till fyra avdelningar. Klar hösten 2021.

• Utöka antalet förskoleplatser i området Torvalla/Odensala (under utredning).

• Orrvikens förskola 3,5 avdelningar (ej nya avdelningar, förskolan åtgärdas när skolan byggs om). Klar årsskiftet 2017/2018.

Skolor

Planerade åtgärder

• Orrvikens skola F–6. Klar årsskiftet 2017/2018. Förstudie pågår.

• PC/Körfältsskolan F–9. Klar hösten 2019. Förstudie pågår.

• Mimergården F–6. Klar årsskiftet 2019/2020. Förstudie pågår.

• Ny skola F–3, 4-parallellig. Placering undersöks.

• Fjällängsskolan F–6. Klar våren 2020. Förstudie pågår.

• Lugnviksskolan F–9. Klar hösten 2020. Förberedande utredning pågår.

• Lillsjöskolan F–6. Klar hösten 2021. Beslut om förstudie tas under hösten.

• Vallaskolan F–9. Klar årsskiftet 2021/2022. Beslut om förstudie tas under hösten.

• Storsjöskolan årskurs 7–9. Klar hösten 2022. Förstudie påbörjas hösten 2016.

Under perioden kommer fler beslut om förstudier tas för skolor som kommer att vara klara efter 2021. Dessa skolor är Parkskolan, årskurs 4–9 (klar årsskiftet 2022/2023) och Östbergsskolan, årskurs F–9 (klar årsskiftet 2022/2023).

Jens Larsson 063-16 16 52 jens.larsson@mittmedia.se