Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bergsbor mycket nöjda över boendet – 6 av 10 unga vill flytta till landsbygden

Bergsborna är mycket nöjda med sitt boende. En nyligen genomförd marknadsanalys visar att nio av tio tillfrågade inte har några planer på att flytta de närmaste åren.

Annons

Många yngre vill inom fem år bosätta sig på landsbygden.

Anledningen till trivseln är familjerelationer samt lugnet och tryggheten. Det geografiska lägetanges också vara en viktig anledning till att man trivs och vill bo kvar.

Men marknadsanalysen visar även att det finns de som både är beredda att byta bostad och att flytta från kommunen.

Det är främst i de yngre åldrarna 18 - 29 år och 30 - 44 år som dessa funderingar finns.

Bristen på utbildningsmöjligheter och arbete anges som de vanligaste orsakerna till att man överväger att flytta från kommunen.

Med bland annat den genomförda marknadsanalysen som utgångspunkt har nu Bergs kommun även tagit fram ett förslag till bostadsförsörjningsplan för perioden 2017 - 2021.

LÄS ÄVEN: Berg tillsätter boendesamordnare - hoppas lösa bostadsbristen

Den röda tråden i denna plan är dels att bryta befolkningsminskningen, dels att skapa förutsättningar för en ökad rörlighet på den lokala bostadsmarknaden.

Några specifika områden för nytt bostadsbyggande pekas inte ut i planen. Däremot görs en tydlig markering att en fortsatt satsning och förtätning av bebyggelsen i kommunenstätorter, främst då centralorten Svenstavik, behövs.

Redan i den översiktsplan som för några år sedan fastställdes för Svenstavik förordades en tätare, mer stadsmässig och blandad bebyggelse.

Men det anses även viktigt att profilera och bygga vidare på den struktur som finns i kommunens många mindre orter och byar.

LÄS ÄVEN: Åsarna kan få ett rejält ansiktslyft – se planerna här

Enligt den gjorda marknadsanalysen är det ett boende på landsbygden, utanför tätorterna, som lockar de yngre kommuninvånarna mest. Sex av tio i åldersgruppen 18 - 29 år vill inom fem år bosätta sig på landsbygden.

Däremot vill mer än hälften i åldersgruppen 60 - 74 år helst bo i någon av tätorterna inom en femårsperiod.

Det senare talar därmedför en satsning på fler bostäder för äldre i tätorterna med dess serviceutbud som man även hoppas ska stärkas vid ett ökat bostadsbyggande.

För eventuella nybyggare på landsbygden är dock finansieringen ett länge känt problem. Marknadsvärdet på småhus i Berg är lågt och med det följer svårigheter att få banklån.

Båda dessa omständigheter utpekas som stora utmaningar för den framtida bostadsförsörjningen i Berg.

LÄS ÄVEN: Kommunen söker bostäder med ljus och lykta – fått bra gensvar från allmänheten

I förslaget till ny bostadsförsörjningsplan uppskattas det nya bostadsbehovet för de kommande åren uppgå till runt 140 bostäder där merparten föreslås som hyresrätter.

Därtill kommer ytterligare drygt 100 boenden för kategorierna fritidshusägare, pendlare och säsongsarbetare.

Förslaget till bostadsförsörjningsplan för 2017- 2021 har ännu inte blivit föremål för politiskt ställningstagande i Berg.

Annons