Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bromsa planerna för Lillänge

Vi tre organisationer har gemensamt intresse i att utveckla besöksnäringen och handeln i Östersund.

Destinationsbolaget (Doab) har som främsta uppgift att genom olika åtgärder öka antalet besökare i kommunen, men även att främja de boendes upplevelse av sin egen kommun. Odenskogs intresseförening och Östersund Handel ska tillvarata sina medlemmars intressen.

Som ett led i de respektive organisationernas arbete har vi genomfört ett gemensamt samråd med anledning av de pågående planerna för Betongen 1.

Samtliga parter är överens om följande synpunkter:

1. Vi är positivt inställda till en balanserat utbyggd handel enligt den handelspolicy som togs 2007. Vi anser dock att pågående byggprojekt bör avslutas och driftsättas innan ytterligare projekt startas.

2. Tillgänglig statistik kan tydas som att det finns utrymme för mer handel i Östersund ( (sällanköpsindex 2008–2012, genomsnitt 127,4, vilket är 10 enheter över snittet för kommuntypen stora städer).

Vi menar att tillgången på tomma lokaler i både Odenskog, Bangårdsgatan och Östersunds centrum, och hur länge dessa stått tomma, indikerar något annat. Vi anser därför att planerna för Betongen 1 ska bromsas för att återupptas när behov finns, det vill säga när befintliga tomma lokaler samt lokaler under uppförande i området är uthyrda.

Vi förordar en kontrollerad modell med ett steg i taget, där utbyggnad sker när det finns tydligt behov av ytterligare lokaler, och när konsumenttryck från marknaden tydligt kan avläsas.

3. Trafiksituationen i Lillänge är i dag stundtals mycket kaotisk vilket späds på med pågående etableringar och ännu mer om planerna med Betongen 1 förverkligas. Vi bedömer att de planer för trafikflöden som redovisas i förslaget inte kan ta emot de förväntade trafikströmmar som kan uppstå vid en fullt utbyggd handel på Betongen 1 vilket kan påverka hela handeln negativt. Detta gäller även miljön för de boende i området.

4. Vi anser också att en fortsatt utbyggnad i Lillänge riskerar att motverka de strävanden som finns att behålla Östersunds citykärna som ett attraktivt område för shopping. Urvalshandel är en viktig komponent i det som gör Östersund till en intressant shoppingstad för turister, besökare från närmarknaden och boende.

5. Vi anser att det ska finnas en röd tråd i tankar och utbyggnad av Lillänge kopplad till vad som sker i centrala Östersund samt Bangårdsgatan och för att uppnå det behövs djupare samråd mellan berörda intressen och parter.

Christer Ågren, Odenskogs intresseförening

Annette Lindow, Östersund Handel

Anna Wersén, Destination Östersund AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel