Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bryt sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom

Annons

Diabetes är en växande folksjukdom. I Sverige har omkring 400 000 svenskar diabetes och de allra flesta av dem har typ 2-diabetes.

Den som är drabbad av diabetes har en klart förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom. Det förhöjda blodsockervärdet hos diabetesdrabbade påverkar kärlen i kroppen och kan på lång sikt leda till att blodkärl skadas.

Skador på de stora blodkärlen kan leda till kärlkramp i benen eller i hjärtat, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Cirka 70 procent av alla dödsfall hos diabetesdrabbade förklaras av hjärt-kärlkomplikationer.

Ofta kommer typ 2-diabetes smygande och det är inte ovanligt att människor lever med sin diabetes i flera år innan den upptäcks. Undersökningar från Sverige och Europa visar att över 60 procent av alla hjärtinfarktpatienter har diabetes eller nedsatt glukostolerans, alltså början till diabetes.

I Jämtland drabbades 425 personer av hjärtinfarkt 2013. Det innebär att uppskattningsvis 250 av dessa riskerar att ha diabetes eller förstadier till diabetes utan att veta om det.

För att identifiera hjärtinfarktspatienter som lider av okänd diabetes bör ett sockerbelastningstest göras. I dag görs sådana tester rutinmässigt på ett fåtal svenska sjukhus och det saknas riktlinjer från Socialstyrelsen.

Hjärt-Lungfonden och Diabetesförbundet uppmanar därför Socialstyrelsen att se över sina riktlinjer för kontroller inom hjärtsjukvården så att fler sjukhus genomför sockerbelastningstest på alla hjärtinfarktpatienter.

Om rätt typ av mätning gjordes på alla hjärtinfarktpatienter skulle många diabetesfall kunna upptäckas tidigare. Det skulle ge de drabbade bättre och snabbare hjälp att åtgärda sin sjukdom.

Med tidigt insatta åtgärder hoppas vi minska riskerna för ytterligare hjärt-kärlkomplikationer hos diabetesdrabbade och i förlängningen rädda liv.

För personer med diabetes kan det kännas orättvist att man dessutom måste oroa sig för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Men det finns hopp. De senaste 30 åren har diabetesforskningen gjort stora framsteg och med forskningens hjälp går det att göra mycket mer!

Det är därför Hjärt-Lungfonden och Diabetesförbundets forskningsfond, Diabetesfonden, samlar in pengar till forskning som kan bryta sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Kristina Sparreljung

generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Fredrik Löndahl

ordförande Diabetesförbundet och Diabetesfonden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel