Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Byalaget kräver 1 procent i bygdepeng för vindkraft

O2 Vindkompaniet har lämnat in en tillståndsansökan för en vindpark med upp till 26 vindkraftverk på Garpkölen söder om Ängersjö.

– Men vi kräver en bygdepeng på 1 procent annars blir det inget av planerna, säger byalagets ordförande Tomas Eliasson.

O2 Vindkompaniet har lämnat in tillståndsansökan för en planerad vindpark med upp till 26 vindkraftverk norr om Garpkölen i Härjedalens kommun.

Området är delvis utpekat som riksintresse för vindbruk och i sin helhet utpekat som lämpligt för vindkraft i kommunens fördjupade översiktsplan.

Det tilltänkta området för vindparken ligger cirka 8 kilometer söder om Ängersjö och 2 kilometer norr om Garpkölen och utgörs av skogslandskap präglat av aktivt skogsbruk. Flera oberoende utredningar till exempel fågel- och naturinventeringar samt ljudberäkningar har gjorts i området.

Resultatet av utredningarna presenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som är en viktig del av den tillståndsansökan som lämnats in till länsstyrelsen.

O2 Vindkompaniet skriver i sin tillståndsansökan att ärendet har föregåtts av samrådsmöten med närboende och lokala föreningar.

– Vi har gjort en rad anpassningar av vindparken för att minimera påverkan på natur och djurliv, bland annat minskat ner antalet vindkraftverk från 32 verk till 26 verk. Nu har vi en lösning som tar hänsyn till olika intressen och ändå tillvaratar de utmärka vindförhållanden som finns på platsen, säger Jenny Wintzer, projektledare på O2 Vindkompaniet.

Den planerade anläggningen vid Garpkölen beräknas årligen kunna producera 200 miljoner kilowatttimmar förnybar el, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen hos cirka 44 000 hushåll.

Förutom O2 Vindkompaniet vill även Nordisk Vindkraft bygga fem vindkraftverk på Ängersjökölen, också det söder om byn.

Nordisk Vindkraft menar att deras planerade anläggning på Ängersjökölen är lämplig för vindkraft, framför allt då det är få miljöintressen i området och miljöpåverkan kommer att bli minimal.

Nordisk Vindkraft har dessutom funderingar på att bygga en vindkraftpark med elva vindsnurror på Sandtjärnberget, som ligger sydväst om Ängersjö.

Men i Ängersjö menar byborna att det är långt ifrån klart att det blir några vindsnurror runt byn.

– Nej, först och främst måste vi få klart med den bygdepengen. Vi kommer inte att acceptera att mindre än 1 procent ska komma bygden tillgodo, säger Tomas Eliasson.

Han berättar att bybor och andra berörda har träffats ett flertal gånger och är överens när det gäller nivån på bygdepengen.

– I och för sig har vi inte som bybor möjlighet att stoppa bygget av vindsnurrorna. Men i det här fallet litar jag på Härjedalens kommun som kan lämna in ett veto, säger Tomas Eliasson.

– Vi vill så klart att de ska upp i 1 procent eftersom vi fattat ett sådant beslut i fullmäktige, samt att vi tycker det är rimligt, säger Anders Häggkvist (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.