Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bygdepeng från vindkraft är en möjlighet – ingen muta

JP Vind vill bygga en vindkraftpark i Moskogen. En stor del av näringslivet, från företag som Skistar och Holiday Club till Shell i Järpen och Ica Björnänge, stödjer projektet. De ser i likhet med många av Åres politiker möjligheterna till tillväxt och stärkt miljöprofil. Av kommunens vindkraftpolicy följer att projektet kan bidra med 20 miljoner kronor i bygdemedel. Att en lokalpolitiker betraktar detta som en muta ställer jag mig frågande till.

I tisdagens ÖP uttalade en företrädare för lokala Åre-partiet Västjämtlands Väl att den bygdepeng som är kopplad till eventuell etablering av vindkraft i Moskogen presenterats som en muta av mig personligen. Detta är ett besynnerligt påstående.

Förväntningar på bygdepeng är beskriven i den vindkraftspolicy som Åre kommun har tagit fram, tillsammans med övriga kommuner i Jämtlands län. För Moskogens del är vi stolta att kunna erbjuda en möjlig bygdepeng om 20 miljoner kronor. Modellen med bygdepeng, som är kutym i hela landet, är dock långtifrån den största fördelen med vindkraft.

JP Vind är ett bolag vars verksamhet bygger lokalt och regionaltengagemang men nyttan är även global. Varje kilowattimmevindkraft som vi producerar i Åre kommun kan minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med nästan ett helt kilo, genom minskat behov av el från kolkraftverk i våra grannländer. Samtidigt minskar de miljöskadliga utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider.

Vi vill investera 1,5 miljarder kronor i en vindkraftpark i Moskogen. Baserat på erfarenheter från jämförbara projekt har vi beräknat att byggandet av vindkraftparken skulle ge motsvarande cirka 250 regionala årsarbeten, och att drift och underhåll skulle bidra medytterligare cirka 15–20 heltidsarbeten under 25 års driftstid.

Vidare kommer projektet att vara öppet för delägande hos allmänhet och företag, vilket ofta är ett bra sätt att både minska elkostnaderna och öka energimedvetenheten. Turismnäring i regionen, med bland andra Skistar i spetsen, ställer sig positiva till en vindkraftspark i Moskogen. För näringslivet i Åre kommun i stort, och i synnerhet för näringsliv och boende i Järpen med omnejd, handlar det om utveckling, tillväxt och en stärkt profil som en miljömedveten och ansvarstagande region.

Utöver allt detta kommer alltså möjligheten till en bygdepeng på 20 miljoner. Vid våra träffar med allmänhet, företag och kommunföreträdare har vi tagit del av många kloka tankar och uppslag kring hur bygdepengen bäst kan bidra till en hållbarutveckling. En gång- och cykelväg är ett av flera områden som allmänheten lyft.

All konstruktiv debatt kring vindkraften välkomnas, men dit hör inte förvirrade mutanklagelser kopplade till en bygdepeng.

Jag har stor respekt för att man kan uppfatta förändringar i landskapet som något negativt. Men internationella undersökningar visar att inställningen till vindkraft förbättras i takt medutbyggnaden. I Danmark, med störst andel vindkraft i världen, är hela 96 procent positivt inställda. Vår erfarenhet från de senaste åren är att attityden hos medborgare, företag, organisationer och politiker i Åre redan nu är på väg i samma positiva riktning.

Gabriel Duveskog
vd JP Vind AB

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel