Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Chefläkaren: Stafettläkarstoppet bidragande orsak till den allvarliga händelsen

Bristen på fasta läkare är en viktig anledning till att Helen Karlsson inte fick den behandling hon hade behövt. Konsekvenserna av stafettläkarstoppet är en bidragande orsak till det problematiska bemanningsläget.

Den analysen gör Mattias Schindele, chefläkare hos Region Jämtland Härjedalen. Han är anställd vid patientsäkerhetsenheten och det är han som har skrivit under Lex Maria-anmälan, som skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Karl-Åkes fru, Helen, dog i cancer på grund av försenad diagnos

Hans bedömning är att Helen Karlsson sannolikt hade levt i dag om hon fått cancerdiagnosen, och därmed behandlingen, i ett tidigare skede.

– Det är hypotetiskt, men hade man upptäckt tumören när den var mindre och inte spridd hade hon antagligen levt i dag. En liten tumör är lättare att behandla. Man måste beklaga när någon drabbas på det här sättet, säger Mattias Schindele.

Han berättar att magnetröntgen inte ingår i standardundersökningen när patienten har de symptom som Helen Karlsson hade. Samtidigt anser han att en helhetsbedömning antagligen hade lett fram till slutsatsen att det hade behövts en röntgenundersökning med magnetkamera och då hade troligen tumören hittats tidigare.

– Vi kommer inte ifrån slutsatsen som vi har dragit - det är en försenad diagnos.

Regionens egen utredning visar att allt för stor vikt har lagts vid den första medicinska bedömningen och att det var fel att inte ompröva diagnosen. Utredningen visar också att varje enskild insats har varit korrekt, men eftersom igen helhetsbedömning gjordes ledde slutsatserna om Helens sjukdomstillstånd fel. Mattias Schindele betecknar det hela som ett systemfel. Det är som ett pussel, där varje bit var för sig är korrekt utförd. Men eftersom ingen har lagt pusslet framträder inte den samlade bilden.

– Helen har träffat flera olika läkare och de har inte sett att hon har blivit sämre. Om man träffar samma doktor hela tiden är det lättare att se det här. Ingen enskild kan lastas för att ha gjort fel, men som landsting har vi misslyckats.

Allmänläkarens specifika kompetens är att se helheten och det bygger på en kontinuitet i kontakten mellan läkare och patient. Kort sagt är det nödvändigt att hälsocentralerna bemannas av fast anställda läkare. Sedan den dåvarande landstingsstyrelsen fattade ett enigt beslut om att införa stafettläkarstopp i Östersund våren 2013 har bristen på kontinuitet förvärrats. Beslutet fattades utan att någon risk- och konsekvensanalys hade gjorts innan.

En kort tid efter beslutet infördes en säkerhetsklausul, som i vissa fall medgav undantag från stoppet. Men många av de stafettläkare som var inkörda sedan tidigare försvann och det var svårt att med kort varsel få tag på ersättare. Trycket på den befintliga personalen var mycket hårt och det blev stor turbulens inom primärvården. Flera fasta distriktsläkare slutade och sedan stoppet hävdes hösten 2013 har fler hyrläkare än någonsin anlitats.

– Vi på patientsäkerhetsenheten var kritiska till stafettläkarstoppet. Nu har det gått några år och nu börjar vi se de långsiktiga konsekvenserna. Stafettläkarstoppet har förvärrat de bakomliggande orsakerna eftersom det har minskat kontinuiteten i primärvården och det har försvårat rekryteringen av fasta läkare.

Tror du att det blir fler Lex Maria-anmälningar som har en koppling till stafettläkarstoppet?

– Ja, tyvärr. Problemet kvarstår ju fortfarande.

Däremot anser inte chefäkaren att Helen Karlsson har åldersdiskriminerats.

Patientsäkerhetsenheten betonar vikten av att rekrytera fasta läkare till primärvården. Ansvaret för patienter med återkommande allvarliga besvär måste förtydligas och i Region JH:s händelseanalys påpekas att det pågår ett nationellt arbete med standardiserade vårdförlopp om diffusa och allvarliga symtom. Mattias Schindele ser gärna att en enhet med den inriktningen inrättas i länets sjukvård.