Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Därför är M mot en utökad handel

Moderaterna är mot en utökad etablering av handel på Betongstationstomten av följande skäl: En etablering enligt gamla planer på 8 000 kvadratmeter handel på tomten är acceptabel. Det är utökning till det dubbla vi motsätter oss. En utökning som innebär stora kommunala kostnader.

Inte vid några andra etableringar av handel eller industri har Östersunds kommun tagit på sig sådana stora kostnader som det är aktuellt här. Det är fråga om cirka 52 miljoner kronor av skattepengar, samt att man i princip säljer två tomter mot att man lägger alla tomtpengar i två nya rondeller vilket innebär en nollaffär.

Låter man utbyggnaden stanna vid ursprungliga 8 000 kvadratmeter blir det en bättre affär för kommunen och man kan behålla bullervallen/trädridån mellan nuvarande betongstation och Körfältsvägen.

Regler/planer

En etablering i kvarteret Betongen strider mot huvudprinciperna i handelspolicyn 2007.

I programmet 2008 bedömdes exploateringen i Betongen komma att ske i mindre enheter. I detaljplaneförslaget är exploateringen 16 000 kvadratmeter, det vill säga lika mycket som Lillängekvarteret.

Dessutom förutsätter exploateringen av Betongen att även fastigheten Odensala 13:1 (skogstomten) får exploateras med 4 500 kvadratmeter av samma exploatör.

Läggs dessa ytor ihop med redan detaljplanelagda, oexploaterade ytor i Lillängeområdet, överskrids den i handelsutredningen 2012 bedömda maximala tillkommande handelsytan med minst 10 000 kvadratmeter.

Exploatering av Betongen strider i övrigt helt mot rekommendationerna för utvecklingen av handeln i Östersund. Utökningen som diskuteras nu är lika stor som alla affärsytor längs Storgatan. Exploateringen kommer att slå hårt mot centrumhandeln. En livaktig och attraktiv centrumhandel som är så viktig, bland annat för våra besökande turister.

Miljö

Betongstationen omges idag av vegetation i form av buskar, barr- och lövträd. Mot Körfältsvägen och bostadsområdet Körfältet växer träden på en anlagd uppvuxen bullervall. Mellan gång- och cykelbanan och körbanan står en rad med uppväxta björkar.  Den triangelformade ytan mellan Körfältsvägen och Betongstationens fastighetsgräns (som idag är kommunägd) bör bevaras som grönyta/bullervall/insynsskydd och inte säljas av kommunen. Den är mycket viktig för boendemiljön på Hovslagar- och Krutvaktargränd.

Trafik

Trafikutredningen visar att den redan i dag i högtrafik ansträngda trafiksituationen kring trafikplats Odenskog, Hagvägen och Stuguvägen kraftigt kommer att försämras.

Försämringen kommer även att medföra ett stort antal genkörande fordon på Körfältsvägen, vilket ger stora olägenheter i form av trafikfara och buller.

Ett av förslagen i trafikutredningen är att skapa ett "smitfält" i den stora E 14-rondellen mellan Stuguvägen och Hagvägen. Men hur ska detta kunna göras när S+C-majoriteten i kommunstyrelsen redan i förra veckan beslutade att sälja just den marken? Varför så bråttom att sälja innan alla planer är klara?

Kommunala kostnader

Mosippans förskola är en fungerande kommunal förskola. Den ligger i ett tätt kommunägt skogsområde. Den ligger strategiskt nära Odenskogsområdet som är länets största arbetsplats.

På Körfältsområdet finns cirka 900 lägenheter. Det är på gång en generationsväxling till barnfamiljer. I Remonthagen finns 100-talet bostäder. Var det finns det största behovet av en förskola är idet enklelt att förstå. Tomtförsäljningen medför (av trafikskäl etcetera) en flytt av Mosippans förskola till en uppskattad kostnad för kommunen på 52 miljoner kronor.  

Nu verkar det finns pengar för att flytta en fungerande förskola. I höstas fanns inte pengar till upprustning av några byskolor? Var finns det långsiktiga ansvaret för kommunens ekonomi?

Om det är Biltemas etablering som hägrar, kan man ju erbjuda dem att köpa den redan planlagda "skogstomten" vid Lillängerondellen som kommunen äger. Då behöver inte kommunen flytta Mosippans förskola.

Då sparar man 52 miljoner kronor och får in cirka 5 miljoner för tomten. Det blir en kalkyl som blir cirka 57 miljoner "bättre" än S+C-förslaget. Eller kommunen kan ge någon fastighetsägare i Odenskog möjlighet att omvandla sin tomt eller industrihus till handel.

Är det värt 57 miljoner kronor att flytta Betongstationen? Kan inte dessa skattepengar användas på ett bättre sätt?

Pär Jönsson (M)

Jocke Ekroth (M)

Sven Ringvall (M)