Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför sätts ingen öring ut i Hällsjön

Annons

Med anledning av aktuella artiklar om fiskevårdsåtgärder och utsättning av fisk inom Hällsjöns fiskevårdsområdesförening vill länsstyrelsen lämna följande kommentarer.

Det fiskevårdsarbete som genomförts i samverkan mellan Hällsjöns fiskevårdsområde och länsstyrelsens fiskefunktion i Åfloån uppströms Hällsjön har syftat till att förbättra förutsättningarna för det ursprungliga öringbestånd som finns i vattensystemet.

Åtgärderna har bland annat bestått i att sten som tagits upp i samband med flottning av timmer återförts till ån och därmed bidrar till att öka antalet ståndplatser för fisk, fördjupa och bredda vattendraget och förbättra överlevnaden för den uppväxande småfisken.

Återställningsarbeten efter flottningsepoken har genomförts över hela länet i över 400 delprojekt med goda resultat.

I Hällsjön finns en öringstam som vandrar uppströms och nyttjar Åfloån för lek och en som vandrar nedströms (Edesån) med samma syfte. Båda stammarnas ungar vandrar efter två–tre år tillbaka ut i Hällsjön för att växa sig stora innan de sedan återvänder till sin födelseplats för lek.

Sedan 2005 har öringen i Hällsjön av Fiskeriverket klassats som nationellt värdefull. Den nationella policy för utsättning av fisk som utarbetats av Fiskeriverket tillåter ingen utsättning av främmande stammar i vattensystem med skyddsvärda öringbestånd. Länsstyrelsen och Fiskeriverket har mot denna bakgrund avslagit de ansökningar om utsättningstillstånd som inlämnats.

Den räkning av uppvandrande fisk som sker vid Åflo kvarn visar att fiskbeståndet i Hällsjön svarar på de restaureringsåtgärder som genomförts och hösten 2008 fångades totalt 42 öringar med en medelvikt på 2,2 kilo. Åfloåns potential som reproduktionsområde har mångdubblats sedan dammen vid Åflo kvarn blivit möjlig att passera för uppvandrande fisk och Länsstyrelsen ser därför med tillförsikt på utvecklingen för Hällsjöns öringbestånd.

Mer läsning

Annons