Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Alliansen: En budget för fortsatt utveckling och tillväxt i Östersund

I dag lägger Alliansen i Östersund fram vår tredje budget. En stark budget för fortsatt tillväxt och utveckling, för fortsatt satsning på kärnverksamheterna och för fortsatta satsningar i hela kommunen. En budget fylld med satsningar för omstart av Östersunds kommun när vi nu ser ljuset i tunneln efter pandemin som sakta börjar släppa sitt grepp.

Alliansen i Östersund gick till val på förändring och nytt ledarskap. När vi nu lägger den sista budget vi helt kan styra under mandatperioden kan vi konstatera att Alliansen infriat många av de löften vi gick till val på.

Östersund har en stark ekonomi. Vi har klarat oss genom krisen med fortsatta goda resultat och på så sätt haft svängrum att, på alla de sätt som är möjliga för en kommun, hjälpa och stötta de som drabbats på olika sätt under pandemin.

Östersund satsar långsiktigt på skolan. Steg för steg bygger vi en förskola och grundskola som klarar sitt uppdrag gentemot varje elev. Det har inneburit, och kommer de närmaste åren att innebära, förändringar och kortsiktiga besvärligheter för enskilda. Men vi måste hålla kursen mot en kommunal skola som följer skollagen, som har bra och ändamålsenliga lokaler och som har en skolstruktur som gör att alltmer resurser kan flyttas in i klassrummen och undervisningen. Den kursen fungerar, det har vi redan sett på resultaten i kommunens skolor.

Östersund planerar och bygger bostäder för framtida tillväxt. Spåren efter Östersundshemsskandalen är uppstädade. Vårt allmännyttiga bostadsbolag ska nu rusta sina hyreslägenheter. Samtidigt byggs det hela tiden nya bostäder av olika upplåtelseformer i kommunen. De närmaste åren ser vi fler stora projekt växa fram både i och utanför staden. I Brunflo planeras tillexempel för första gången detta århundrade nya hyresbostäder.

Östersund planerar för tillväxt i hela kommunen. Med Alliansen vid makten fördelas de kommunala investeringarna också utanför stadskärnan. I Brunflo byggs just nu ny brandstation, och projekteras för investeringar kopplade till utvecklingsplan Brunflo. I Lit monteras just nu den konstsnöanläggning som Alliansen tagit fram investeringsmedel till. I Torvalla tas just nu utvecklingsplan Torvalla fram.

Östersund satsar på stadskärnan och tryggheten, samtidigt. I dag tas förhoppningsvis detaljplanen för det projekt för GIII Torg som skapar arbetsplatser, boende och mötesplatser för fler människor nära vårt centrum. Fler människor i stadskärnan hela dygnet är förutsättningen för ökad trygghet och ett välmående näringsliv. Alliansen håller hårt fast i den planen.

Rambudgeten för 2022 är stark. Trots 1 procents effektiviseringar i hela verksamheten så ökar vi den ekonomiska ramen för alla våra kommunala verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen satsar vi extra på. Där har effektiviseringskravet helt tagits bort och ersatts med ett tillskott på 14 miljoner kronor. Totalt ger detta drygt 30 miljoner mer än 2021. Vård- och omsorgsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen får också ordentligt utökade resurser under 2022.

Vi fortsätter rekordinvestera. Prognosen för kommunala investeringar under 2021 är för närvarande 770 miljoner kronor, vilket är mer än vi någonsin genomfört i kommunens historia. Dessutom i stort sett enbart inom kärnverksamheterna. Ansatsen för 2022 är ännu högre, med en investeringsbudget på drygt 1 miljard kronor för kommunen.

Över tid är inte detta en nivå som Östersund ska eller bör hålla. Men vi har vuxit kraftigt de senaste åtta åren och inte låtit våra grundläggande kommunala uppgifter växa med vår stad. Därför investerar vi nu i vatten och avlopp, i grundskolor och förskolor, i LSS-bostäder och gruppboenden.

Bara under 2022 kommer sju ny- och ombyggnader av förskolor och skolor att pågå, liksom fyra stora vatten och avloppsprojekt. Förhoppningsvis är vi också, tillsammans med övriga kommuner i länet igång med byggandet av en egen rötgasanläggning för biogasproduktion.

Det är alltså med stolthet vi lägger fram denna budget för utveckling och tillväxt i Östersund. Vi bygger en kommun som ska kunna växa till 75 000 innevånare, med ökad hållbarhet och väl fungerande kommunala kärnverksamheter. Den goda spiralen av företagsetableringar som ger jobb och skatteintäkter och därmed förutsättningar för välfärd ska fortsätta snurra uppåt.

Bosse Svensson (C) Pär Jönsson (M) Stephen Jerand (KD) Pär Löfstrand (L)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel