Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Anhöriga i gemensamt upprop – inget nämns om riskerna med att flytta de demenssjuka från Bergsvägen

Det finns tillfällen när vi medborgare i Sverige funderar på om den högra handen vet vad den vänstra gör. Framför allt när det gäller hur våra beslutsfattare prioriterar mellan viktiga och ibland mindre viktiga frågor. Vet till exemel politikerna i Bräcke kommun vad som händer med de demenssjuka när de lägger ner ett äldreboende? Troligen inte, eftersom det saknas ordentligt beslutsunderlag inför kommunstyrelsemötet på torsdag.

Nyhetsartikel: Demensboendet i Pilgrimstad ska läggas ned – anhöriga: "Det är inte mänskligt" (27 november)

Vi frågar oss därför – vilka rättigheter har de äldre och demenssjuka som inte kan föra sin egen talan? Och hur prioriterar politikerna i Bräcke deras behov i förhållande till andra verksamheter i en kommun?

Enhetschefen på Bergsvägen: "Vi jobbar för att ge goda förutsättningar för att det här ska bli bra" (27 november)

Vi, som är anhöriga till de sjuka och dementa som i dag lever sitt liv på Bergsvägens äldreboende i Pilgrimstad, har nyligen fått veta att kommunen planerar att lägga ner verksamheten på Bergsvägens äldreboende. En verksamhet som syftar till att ge några av kommunens trotjänare en anständig vård på livets höst.

Kommunens handläggande tjänsteman har totalt undvikit att ta fram beslutsunderlag i den absolut viktigaste frågan inför torsdagens beslut, nämligen – vad händer med de demenssjuka vid en flytt? Inte med ett enda ord berörs de risker som kan uppstå när en demenssjuk tvingas flytta. Det tjänstemannaförslag som ska ligga till grund för beslutet är enbart baserat på en matematisk och ekonomisk beräkning. 

Det borde vara lätt att konstatera och förstå att patienter som lider av demens är extra känsliga för förändringar, och att en flytt till ett nytt boende kan få mycket allvarliga konsekvenser. Yngve Gustafson som är professor i geriatrik i Umeå och med lång erfarenhet av vård av dementa, uttryckte sig mycket tydligt i samband med en liknande nedläggning i Bodens kommun häromåret. Han sa bland annat: ”Man ska inte flytta dementa personer i onödan. En ny miljö skapar stor stress.” I tidigare artiklar har han även uttalat: ”Det är skrämmande att se hur många som dör i samband med flyttar. Och det tragiska är att gamla ofta flyttas runt för att kommunen eller landstinget ska spara ….”

INSÄNDARE: Lägg inte ned demensboendet på Bergsvägen i Pilgrimstad! (27 november) 

Socialstyrelsen har i sin rapport ”Boende och vårdinsatser för personer med demenssjukdom” klarlagt hur man på nationell nivå ser på omfattande förändringar av den demenssjukes livsmiljö, bland annat på följande sätt: ”Samhällets mål är att äldre ska kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjligt, och om en flyttning till särskilt boende blir nödvändig att den inte ska behövas följas av ytterligare flyttning till annat särskilt boende.” 

Svenskt Demenscentrum skriver också om flyttning av demenspatienter i sin guide till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. De skriver bland annat: ”Demenssjukdomens påverkan på bland annat minne, orienteringsförmåga och tankeförmåga kan försvåra flyttningen på många sätt. Sjukdomssymtomen kan göra det svårare att lära sig hitta i en ny miljö vilket kan skapa otrygghet och förvirring. Personen med demenssjukdom kanske inte inser, eller minns, vad som är bra med flyttningen. Det kan bidra till att den känns påtvingad. I samband med flyttning kan personer med demenssjukdom uppleva ång­est, förvirring, nedstämdhet, hjälplöshet, hopplöshet och övergivenhet. Fysiska symtom som magbesvär, sömnproblem och avmagring är inte ovanliga.”

Samtidigt vet vi att befolkningen i Bräcke bli allt äldre, vilket i sin tur medför att antalet demenssjuka kommer att öka i framtiden. 2006 var medelåldern i Bräcke kommun 44,6 år, för att till 2016 ha stigit till 46,4.

I de beslutsunderlag som vi har tagit del av och som ska ligga till grund för beslut i Bräckes kommunstyrelse på torsdag 30 november, har vi inte hittat en enda hänvisning till de nationella riktlinjer som utfärdats av Socialstyrelsen. Inte heller har vi hittat någon analys av vilka effekter en flytt får för de demenssjuka. Ingen expert med kunskap om demenssjuka utanför kommunhuset har heller getts möjlighet att uttala sig om hur de demenssjuka kan drabbas vid en flytt.

I det lagda förslaget saknas dessutom redovisning av vilka andra alternativ som man har tagit ställning till och varför man utifrån redovisningen av dessa alternativ valt att lägga ned just Bergsvägens äldreboende.

Vi uppmanar därför samtliga partier i Bräcke kommun att bordlägga fråga om nedläggning av Bergsvägens äldreboende tills att en ordentlig konsekvensanalys är genomförd och en efterföljande prioriteringsdiskussion genomförts under rubriken: ”Har verkligen Bergsvägens äldreboende och dess demenssjuka patienter lägst prioritet bland kommunens olika verksamheter?”

Maria Strand

John Strand

Håkan Stölan

Kicki Stölan

Eva Malmsten

Karin Eriksson

Marie Eriksson

Christer Eriksson

Anette Falkenström

Cecilia Falkenström

Mattias Falkenström

Gunilla Boije

Carina Boije

Kenneth Boije

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel