Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Behovet av utbildning inom idrottsrörelsen måste mötas med ökade anslag

Annons

Behovet av folkbildande insatser i föreningar är i dag större än någonsin. Utbildning och bildning är nyckeln för att lyckas genomföra det förändringsarbete som svensk idrott har beslutat om med sikte på år 2025.

Fokus är att utveckla idrottsrörelsen för att möjliggöra livslång idrott i förening för alla och en stark gemensam värdegrund.

Studieförbundet Sisu Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund, den resurs och stöd som många gånger krävs för att komma igång med ett utvecklingsarbete på hemmaplan.

I takt med att omsättningen av svensk idrotts ideellt arbetande ledare sker allt snabbare, har behovet av utbildningsinsatser ökat. Samhällsförändringar som globalisering, digitalisering och urbanisering ställer ökade krav på en utbildning och folkbildning i takt med tiden.

De offentliga stöden matchar inte utbildningsbehoven som finns inom svensk idrott. Sisu Idrottsutbildarna har lägre statsbidrag än övriga studieförbund sett i relation till verksamheten.

• Idrotten behöver få medel att utbilda alla ledare cirka två dagar per år.

• Vi vill att Sisu Idrottsutbildarna behandlas som det av staten godkända studieförbund det är och därmed har rätt till statligt, regionalt och kommunalt stöd i likhet med övriga studieförbund.

• Vi vill att kommuner och region utökar stödet till Sisu i JH.

För en idrottare som vill idrotta mycket och samtidigt studera så behövs det flexibilitet i undervisningen. 

Långt ifrån alla elitidrottare har i dag möjligheten att helt fokusera på sin idrott. Karriären som idrottare har ett slut och det troliga är att om möjligheten finns att kombinera elitidrottssatsningen med studier eller något annat, blir övergången från idrott till livet efter idrotten lättare.

I dag finns forskning som styrker att studier under elitidrottssatsningen till och med kan göra elitidrottaren mera framgångsrik på idrottsarenan.

• Möjligheterna för att elitidrottare ska kunna kombinera studier och idrott behöver förbättras.

• Inför ett statligt stöd för riksidrottsuniversitet. Mittuniversitetet är ett av Sveriges riksidrottsuniversitet.

För att kunna bedriva bästa möjliga verksamhet inom idrottsrörelsen behövs ständigt ny kunskap. För idrottsrörelsen, och civilsamhället, är behovet av forskning stort.

För att kunna bedriva bra verksamhet och även förbättra verksamheten är det viktigt att aktuell kunskap ständigt finns tillgänglig och sprids.

Det finns goda skäl för strävan efter ökad kunskap om alla barns och ungas behov tas till vara inom idrottsrörelsen, samt om, och på vilka sätt, verksamheten är hälsofrämjande och kan bidra till förbättrad folkhälsa.

Den ökande hälsoklyftan är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Barn- och ungdomsidrotten, med potential att grundlägga livslångt intresse för idrott, är central i att bidra till ökad folkhälsa.

Stödet till forskning om idrottsrörelsen och dess verksamhet, inklusive folkhälsa, samt om civilsamhället behöver stärkas.

Styrelsen i Jämtland Härjedalens Idrottsförbund och Sisu Idrottsutbildarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons