Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Betydande bidrag till regionen av Mittuniversitetet

Annons

Att Mittuniversitetet är en viktig pusselbit för regional tillväxt och kompetensförsörjning är kanske inget överraskande påstående. Men en ny studie ger svart på vitt om universitetets regionala effekter och samhällspåverkan.

Konsultföretaget Sweco har på vårt uppdrag granskat detta för att ytterligare kunna utveckla universitetets relationer med regionen. Studien visar bland annat,

• en höjd utbildningsnivå – Mittuniversitetet står för hälften av tillskottet av nyutbildade akademiker i våra två län och har en vital roll i försörjningen av högutbildad arbetskraft.

• en stärkt kompetensförsörjning – av dem som har studerat vid universitetet bor 49 procent kvar i länen två år efter examen. Det är ett betydande tillskott i befolkning och arbetskraft. Länens näringslivs- och samhällsstruktur och vårt utbildningsutbud bedöms överensstämma med de dominerande branscherna i vårt område.

• regionalekonomiska effekter – förutom en direkt sysselsättningseffekt ger varje universitetsanställd upphov till 1,6 nya arbetstillfällen i Jämtlands län och 1,3 i Västernorrlands län. Universitet skapar också idéer som leder till företag och arbetstillfällen. Genom vår innovationsstödjande verksamhet har sedan 2009 101 företag startats av studenter och 20 företag av anställda.

Studien pekar på att universitetet bidrar till en positiv befolkningsutveckling, 2015 beräknades bidraget till våra två län vara 39 000 personer, jämfört med ett läge utan ett universitet. En effekt är också att befolkningen föryngras, det ger fler personer i arbetsför ålder.

För att bygga en stark region är samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv avgörande, bland annat för framtida kompetensförsörjning, innovationsförmåga och välfärdens utveckling.

Mittuniversitet har nära och långsiktig samverkan med regionen genom forskningscentrum, utbildning, samverkansavtal, och en lång erfarenhet av att knyta utbildning till arbetslivet, genom exempelvis verksamhetsförlagd utbildning. Det stärker den framtida regionala betydelsen och ökar effekterna av universitetet.

Mittuniversitet har intagit en mer samverkansinriktad roll än många äldre lärosäten. Vi ser samverkan som en självklar del i forskning och utbildning och vi vill utveckla det i samspel med vårt omgivande samhälle.

Här ligger en utmaning i att skapa tydliga stimulansmedel inom universitetet som gynnar samverkan och studien pekar också ut en potential i att rekrytera ännu fler studenter i våra två län.

Möjligheten till fortsatt satsning på landets nya universitet är långtifrån uttömd. Vi vill se en tydlig förstärkning av de nya universiteten, gärna med inriktning mot samverkan och forskningssatsningar som anknyter till våra stora professionsutbildningar och starka forskningscentrum.

Studiens resultat visar att det vore en god investering för en långsiktig positiv utveckling för landsdelar utanför storstäderna. Ett bra universitet är med och driver regional utveckling – vi avser att fortsätta att vara ett bra universitet!

Anders Söderholm

rektor

Mats Tinnsten

prorektor

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel