Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: C: Frågan om vindkraft är komplex – vi behöver en sansad och faktabaserad debatt

Uttalande från Centerpartiet i Krokom med anledning av planerad vindkraftsetablering i Offerdal och processen kring den:

Vi vill inledningsvis poängtera att planerna i Nordbyn och Vallsta helt och hållet är ett privat initiativ som ett flertal markägare står bakom, och att det inte är påbörjad någon tillståndsprocess.

Nolervik: Blåser nytt liv i Kaxås vindkraftsplaner (18 oktober)

Det är länsstyrelsen som beslutar om tillstånd men kommunen har möjlighet att lämna synpunkter. I dagsläget finns inget formellt förslag eller någon ansökan för politiken i Krokoms kommun att ta ställning till. Om ett sådant skulle komma att lämnas in skulle det troligtvis vara en fråga för ledamöterna i kommunfullmäktige efter valet 2022, och inte av dagens politiska konstellation.

Relevant i sammanhanget är också att Krokoms kommun antog 2010 en översiktsplan för vindkraft, där det aktuella området pekades ut som möjligt för en vindkraftsetablering. Länsstyrelsen har dock framfört att den nuvarande vindkraftsplanen är föråldrad och bör revideras utifrån de förhållanden som råder i dag.

Många har den senaste tiden vänt sig till Centerpartiet och frågat hur vi ställer oss till en vindkraftsetablering i det aktuella området. Svaret är att vi inte har tagit ställning, främst av anledningen att det alltså inte är någon kommunpolitisk fråga ännu.

Däremot så inser vi självklart att det blir en ideologipolitisk fråga i samma stund som den väcks publikt, och att kommunens väljare har rätt att veta partiets dagsaktuella resonemang kring densamma.

Debatt: Tråkigt att Jämtland skövlas av vindkraftsindustrin (108 underskrifter) (27 oktober)

Frågan om vindkraft är komplex och ingår som en beståndsdel i ett större samhällsbygge, där förutsättningarna ändras kontinuerligt med exempelvis ny teknik, nya behov och även utifrån vilken nationell politik som råder.

Nolervik: Vattenfall om vindkraftsparken: ”Vi vill ju ha med oss bygden” (29 oktober)

Först och främst vill vi understryka att Centerpartiet i Krokom tydligt värnar det kommunala vetot i frågan om vindkraftsetableringar. För oss är det en demokratifråga och en förutsättning för att exploateringar av våra gemensamma naturresurser inte ska kunna ske utan gedigen förankring hos medborgarna.

När det gäller eventuell etablering av vindkraft i Offerdal eller andra områden inom vår kommun så anser vi att de bör föregås av genomarbetade förankringsprocesser med de aktörer och medborgare som berörs. Detta sker i revideringen av översiktsplanen för vindkraft, som vi vill starta upp i närtid.

Hur ställer sig då den berörda bygden kring den planerade etableringen? Det kan ingen svara på ännu.

En företrädare för markägarna gick i oktober ut i media och hävdade att det fanns en majoritet för vindkraften i bygden. Det tycker vi blev olyckligt. Oss veterligen har ingen förankringsprocess eller mer omfattande opinionsundersökning gjorts inom bygden.

Utifrån detta har vi också förståelse för den starka motreaktion detta påstående väckte, men vill vara tydliga med att det inte är acceptabelt att det ska leda till en situation där både medborgare och folkvalda känner att de far illa.

Nolervik: Dan Olofsson ställer ultimatum – hotar lägga ned Projekt Kaxås (11 november)

Politiker om Kaxås-utspelet: ”Hot kan inte ligga till grund för hur politiken ska fungera” (13 november)

Vi uppmanar till kunskapsdriven opinionsbildning och medborgarbaserat demokratiarbete, och där kan få områden i landet mäta sig med föreningstäta och drivkraftiga Offerdalsbygden, som vi är så stolta över. Just Kaxås med omnejd kan just nu betecknas som landsbygdsutvecklingens spjutspets, med både Projekt Kaxås, Destination Offerdal och andra utvecklingskrafter i stark framåtrörelse.

Det finns många definitioner av begreppet utveckling och vissa ser vindkraftsetableringar som en utveckling, med möjligheter till stärkt lokalekonomi och arbetstillfällen på både kort och lång sikt.

I grund och botten värnar Centerpartiet i Krokom markägares rätt till sin mark och att förvalta den som de önskar, så länge det inte skadar andra. Var gränsen ska dras och vem som ska styra över markens användning kan man länge diskutera.

Insändare: Alla är inte emot vindkraft i Offerdal – vi är många som är för! (3 november)

Just i denna fråga kan flera intressen ställas mot varandra. Vindkraften kanske ställs mot inflyttning och utvecklingsrörelser, med långsiktiga effekter som vi omöjligt kan föreställa oss. Skatteintäkter riskerar att försvinna i ena vågskålen, men fyllas på i den andra.

Däremot ställer sig Centerpartiet tveksamt till rösterna som säger att kommunen ska vara befriade från ytterligare elproduktionsetableringar i framtiden. Även om vi just nu ligger i framkant i riket så kan andra kommuner hinna både i kapp och förbi, och då kan även vi behöva öppna för exempelvis ännu mer vindkraft om samhällsbehovet kräver det.

Debatt: Motståndet mot vindkraft är ingen liten byfejd i Kaxås utan berör många fler (13 november)

Något som också väger tungt är att Krokom är en samisk förvaltningskommun, med ett vidhängande ansvar som vi både vill och är skyldiga att leva upp till. Rennäringens intressen ska vägas in i frågor kring vindkraftsetableringar i vår kommun, där den berörs.

Det vi kan konstatera är att i vindbruksplanen från 2010 togs hänsyn till detta och i kommande revidering ska dessa frågor fortsatt ha stort fokus och stor vikt.

Allt detta ovanstående ska kommunens förtroendevalda väga in i sina ställningstagande om beslutsfrågorna hamnar på det politiska bordet. Där är vi som sagt inte – även om vi såklart redan nu inhämtar kunskap och lyssnar in den lokala opinionen.

Sammanfattningsvis vill vi lyfta behovet av en sansad och faktabaserad debatt, även om vi förstår att vindkraftsdebatten väcker många känslor. Vi vädjar därför till er alla, både ni som aktivt driver opinion och ni som brinner för frågan på annat sätt, att hålla god ton.

Hur frågan än slutar så riskerar det finnas människor som upplever sig som förlorare, det kan vara exempelvis din granne eller vän. Vi är alla medborgare under samma tak, och vi måste alla ta ansvar för våra handlingar gentemot varandra på både kort och lång sikt.

Låt det blåsa friska vindar i Offerdal – men dra inte onödigt mörka moln över bygden.

Vi ser fram emot att vara en del i den konstruktiva debatten.

Centerpartiet Krokom, Ingrid Zakrisson, kretsordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel