Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: C: Vi måste under lätta för hållbart resande i hela regionen

Regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen har antagit en klimat- och energistrategi. Vi har uppsatta mål för att bli en långsiktigt hållbar region, vilket vi har mycket goda förutsättningar för. Det krävs dock samarbete på olika nivåer, mellan näringsliv, politik, ideella organisationer och enskilda medborgare.

Ett viktigt steg är att rusta Inlandsbanan för såväl miljövänliga person- som godstransporter. Det gynnar inte minst besöksnäringen.

Överhuvudtaget gäller det att underlätta för hållbart resande i hela regionen. Likaså är det viktigt att skapa bättre förutsättningar för resande över regiongränserna, inte minst genom att förbättra tågförbindelserna till Umeå och regionsjukhuset där.

Intressant är den forskning som pågår för att driva tågtrafik med vätgas, där Inlandsbanan kan bli en föregångare. En upprustad Inlandsbana är viktig för skogsindustrin, men också när Norge bygger ut sin fiskodlingsindustri i norr och behöver miljövänliga transporter söderut.

Överhuvudtaget är det viktigt att utveckla samarbetet västerut och särskilt lobba för en upprustning och elektrifiering av Meråkerbanan. Visionen om Atlantbanan måste bli verklighet, vilket innebär tåg från Östersund till Stockholm, via Norra Stambanan, på fyra timmar och till Trondheim på två timmar.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle kräver skogsråvara både för produktion av biobränsle och för virke till ökat träbyggande. Ska skogsbruket utvecklas behöver såväl järnväg som vanliga vägar ha en bra standard.

Ett bra vägnät är även viktigt för att utbyggnaden av laddstolpar och introduktionen av elbilar ska kunna fortgå. I dag tilldelas vägarna i Jämtland Härjedalen mindre av de statliga väganslagen jämfört med södra Sverige, vilket är orättvist och oacceptabelt. Vägnätet måste ha en lägstastandard, vilket Centerpartiet kräver.

Den digitala infrastrukturen är också oerhört viktig. Länsborna måste ha bra uppkoppling oberoende av var de bor och kunna arbeta på distans. Företagare måste kunna mötas digitalt och inte alltid behöva tidskrävande transporter. Oavsett om man bor i Frostviken, Stugun eller Sveg, ska man ha samma digitala förutsättningar. Det är bråttom att förverkliga en fungerande IT-struktur i hela regionen.

Flyget kommer att vara viktigt även framöver, inte minst för näringslivet. En successiv övergång till förnybara bränslen är av stor betydelse. Projektet Green flyway med elflyg mellan Östersund, Sveg och Röros är spännande, ett bra samarbete mellan Jämtland Härjedalen och Tröndelag. Förutom elflyg så måste man fortsätta driva på att dagens flyg kan flygas på mer biobränsle, som gärna få produceras i vår region.

Vi har många mathantverkare och ska den regionala livsmedelsstrategi som antogs 2018 bli verklighet är det viktigt att vi ger dem goda förutsättningar att samverka. Då behövs en infrastruktur för denna samverkan. Från regionens och kommunernas sida måste vi ta ansvar för att vi får ett fungerande godstransportsystem hela länet.

Vi centerpartister arbetar hela tiden på att göra regionen ännu bättre. Det ska vara möjligt att leva och verka i alla bygder. Regionen måste göra vad den kan för att ge hela länet goda förutsättningar, men det gäller också att påverka stat och myndigheter, träffa sakkunniga och på olika sätt finna lösningar på de utmaningar och problem vi står inför. Vi tänker framåt!

Linn Aldén (C)

Johannes Andersson (C)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel