Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Ett renoverat kraftverk i Långforsen är en miljövinst

Svar på " Alla blir nöjda när Långforsens damm har tagits bort" (20 december)

Tack, Christer Borg för snabb reaktion på min debattartikel. Det visar att den betydde något vilket är ett värdefullt konstaterande. Du skriver att speciellt Kälomsborna skulle ha sluppit detta inlägg, men att döma av alla positiva genmälen jag erhållit, såväl av bybor, som från närliggande bygder, ja även från Östersundsbor, så stämmer inte detta.

Christer, du vet mycket väl att jag var motståndare till en utökad vattenavledning från Långforsen, och att jag djupt engagerade mig i den frågan. Jag har däremot aldrig motsatt mig en renovering av kraftverket inom ramen för tidigare gällande vattendom. Någon utrivning av damm och anläggning har jag aldrig verkat för. Och vad beträffar innehållet i debatter och dialoger med Jämtkraft behöver du inte delge mig eftersom jag deltagit i huvuddelen av dessa.

Däremot var jag, som byalagsordförande, väl medveten om att våra protester mot utbyggnad inte delades av alla och att detta i förlängningen inte gynnade vår bygds positiva utveckling. Jag har därför, vilket du även torde veta, varit besjälad av att frågan skulle kunna få en slutlösning där alla parter i någon del skulle bli positivt tillgodosedda. Det jag kallar en optimal lösning.

Inspirerad av den viktning som vi inom ÄlvS, lade på betydelsen av att lindra negativa konsekvenser av vandringshinder genom anläggning av omlöp, såg jag en framkomlig väg till ett för alla positivt slut på Långforsenmålet. Blev väl bemött från kraftbolaget vilket så småningom ledde fram till det ombyggnadsförslag som nu gäller.

Du skriver att dammar är onaturliga och en styggelse för ögat. Säkert rätt i många fall men vad gäller den lilla dammanläggningen vid Långforsen är det den miljö vi närboende har upplevt under vår livstid. Jag har aldrig någonsin hört den benämnas som en förfulad miljö utan tvärtom gett en vacker vattenspegel med goda fiskemöjligheter. Hur miljön skulle gestalta sig efter en utrivning torde väl knappast någon med säkerhet kunna fastslå.

Om man enögt håller fast vid att naturturism och fiske inte kan kombineras med kraftproduktion, ja då är det ju så. Om man däremot höjer sin miljöblick en smula inser man kanske att ett kraftverk med en teknisk livslängd av ca.100 år ändå torde vara en tillgång väl värd att nyttja i kampen för en fossilfri energitillgång. Vad gäller fisket i Nedre Långan delges vi varje sommar rapporter från sportfiskare som i berömmande ordalag betygsätter älven. Vad jag förstår borde inte det goda fisket försämras om man genom att anlägga en faunapassage förbättrar förhållanden som varit rådande i 100 år.

Du skriver att alla blir nöjda när kraftverksdammen blir borttagen. Jag vet att så icke är fallet.

Med kännedom om detta kommer jag även fortsättningsvis att verka för att framtaget och rättsprövat förslag kommer till verkställighet. Detta genom seriösa inlägg i sakfrågan, i motsats till dina medlöpare, chefredaktörerna Falklind och Klingberg, vilka i en insänd artikel nyligen uttrycker hotelser ifall kraftverket restaureras.

DEBATT: All heder åt ägarkommunerna som säger nej till kraftverket i Långan (20 december)

Ett lågvattenmärke av sällan skådat slag vilket jag hoppas att ansvariga politiker i berörda kommuner nogsamt noterat.

Carl-Göran PalmqvistKälom

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel