Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Fastighetsägarna: Vi välkomnar de bostadspolitiska förslagen i januariavtalet

Annons

I januariavtalet listas 73 punkter som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är överens om ska genomföras. Bostadspolitiken berörs i flera punkter och många ska utredas vidare, så exakt hur de slutligen formuleras är oklart.

För att lösa problemen på bostadsmarknaden krävs ett helhetsgrepp med flera olika åtgärder. Vi är övertygade om att det behöver omfatta en långsiktig reformering av hyressättningssystemet. Samtidigt är vi angelägna om att redan i dag få det kollektiva förhandlingssystemet att fungera bättre. Januariavtalet adresserar båda dessa perspektiv och därför välkomnar vi förslagen.

Ur ett socialt perspektiv är det däremot bekymmersamt att januariavtalet saknar förslag som adresserar behovet av en bättre social bostadspolitik. För bostadsmarknadens mest utsatta behövs ett flertal åtgärder och få om någon handlar om tillträde till eller prisbildning för nybyggda bostäder.

Fri hyressättning vid nybyggnation är den reform som väckt mest uppmärksamhet. Vad vi efterlyst är inte möjligheten att ta ut högre hyror i nyproduktion, utan en utvidgad avtalsfrihet som gör det enklare att teckna bindande avtal mellan hyresvärd och hyresgäst.

Genom att erbjuda ett alternativ till kollektivt förhandlade hyror kan den ekonomiska risken reduceras och utrymmet för att utveckla erbjudandet till bostadskonsumenterna utvidgas.

En kommission ska kartlägga hur läge och kvalitet ska få större betydelse för hyressättningen. Det kan påverka hyresnivåerna i de lägenheter som får ändrade bruksvärden. Detta är viktiga frågor men de berör inte frågan i den årliga förhandlingen som handlar om justeringen av den allmänna hyresnivån på en ort. Den frågan ska i stället hanteras inom ramen för en departementsskrivelse.

Fastighetsägarna har efterlyst ett oberoende tvistlösningsorgan samt tidsgränser för förhandlingar om den årliga hyresjusteringen. Att dessa listas i januariavtalet är därför ett välkommet besked. Att kunna avgöra vad som är en rimlig hyresutveckling ställer dock krav på tydliga riktlinjer för vad den årliga hyresjusteringen ska baseras på.

Det föreslås bli större frihet för hyresvärden och hyresgästen att själva komma överens om hur man prissätter till- och frånval i lägenheten. Hyresvärdar vill gärna kunna möta de individuella önskemål som finns men samtidigt vara säkra på att få betalt för det. Här är en större frihet att kunna komma överens om till- och frånval ett viktigt steg.

Alla parter på bostadsmarknaden – Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen – står bakom förslagen i den statliga svarthandelsutredningen som lades fram 2017. I januariavtalet föreslås skärpningar av lagstiftningen kring försäljning av svarta hyreskontrakt och kriminalisering av köp. Det är nödvändiga åtgärder för att minska svarthandeln och vi kommer i det fortsatta arbetet verka för att utredningens förslag till skärpningar i lagstiftningen genomförs.

Vidare innehåller januariavtalet också förslag om effektivare investeringsstöd och regelförändringar för att förenkla och förkorta planprocesser. För oss som branschorganisation ser vi förslagen som ett kvitto på att påverkansarbete lönar sig.

Vi visar genom utredningar, rapporter, debattartiklar och möten med politiken att bostadsmarknaden måste förändras men att det också kommer kräva nya lösningar. Besluten som fattas måste utgå från dagens förutsättningar gällande bland annat byggkostnader, processer, skattereformer, valfrihet och framför allt individens förutsättningar.

Conny Åström, platsansvarig Fastighetsägarna MittNord

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons