Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Förvaltningen av vår gemensamma skog lever inte upp till miljömålen

Annons

Sveaskog förvaltar 14 procent av landets produktiva skogar, skogar som vi, svenska folket, gemensamt äger.

Naturskyddsföreningen anser att hela Sveriges befolkning har rätt att få vara med och bestämma hur statens – vår – skog ska hanteras. Därför har Naturskyddsföreningen, tillsammans med 22 andra organisationer, lanserat ett upprop – ”Vår skog”. Vi kräver att regering och riksdag tar ansvar för vår skog innan det är för sent.

I Sverige brukas nästan all skog, endast några enstaka procent av landets skogar har ett kvalitetssäkrat och långsiktigt skydd.

Med drastiska metoder som kalhyggen, markberedning, dikningsåtgärder och plantering i enformiga trädrader, har rik och varierad skog förvandlats till monotona odlingar av gran eller tall. Sveaskogs skogsbruk utgör inget undantag från dessa skogsbruksmetoder.

Som statligt bolag ska Sveaskog vara ett föredöme för en hållbar verksamhet. Ideella naturvårdare, från Naturskyddsföreningen och andra organisationer, har dock under många år dokumenterat hur Sveaskog ofta låter virkesproduktionen gå före såväl biologisk mångfald som landsbygdsutveckling, renskötselns och det rörliga friluftslivets behov.

Trots att Sveaskog har höga miljöambitioner är det tydligt att förvaltningen av vår gemensamma skog inte lever upp till nationella och internationella miljömål, till stor del på grund av att staten har för höga avkastningskrav på bolaget.

Eftersom en stor andel av Sveaskogs skogar är för unga för att avverkas, har Sveaskogs avverkningar i skyddsvärda skogar blivit fler och fler.

Vi är många som bekymrat ser på när Sveaskog avverkar våra svampställen och favoritskogar, och hur livsmiljöer för hotade arter försvinner i skogsmaskinernas hjulspår.

Det är dags att ändra på detta nu. Du kan vara med och påverka hur vår gemensamma skog förvaltas genom att göra din röst hörd på vårskog.nu. Nästan 40 000 personer har hittills gjort det!

Katja Kristoffersson, Naturskyddsföreningens länsförbund i Jämtland-Härjedalen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons