Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Gruvbrytning i Oviken måste stoppas!

Artikel 22 av 39
Planerna på gruvbrytning i Oviken
Visa alla artiklar

Annons

Vanadinbrytning ur alunskiffer planeras i Vikenprojektet. Det ger miljökonsekvenser långt utanför Oviksbygden. Fyra kommuners grundvattentäkt riskerar förorening. Samrådsinvändningar kan ske till 6 mars.

Hur påverkas människan efter att ha levat i ett vackert landskap som övergår till död natur över stora områden? Giftigt avfall ska slutförvaras i cirka 30 meter djupa dagbrott, upplag för morän planeras ovan jord. Sandmagasin temporärt och sedan dammvallar.

Beräknad höjd för berg och dammvallar uppges inte. Nya kyrkans torn är 60 meter högt. Det är lätt att föreställa sig landskapsbildens förändring när avfallsområdet stiger i höjd. Projektet ligger nära Ovikens gamla kyrka.

Orrgården, Ovikens bygdegård, ligger inom prospekterat område. Vatten- och lakvatten kan ta sig nya vägar. Oviksbygdens kultur- och jordbruksbygd blir vid sämsta scenario obeboelig, fisken oätlig, vattnet otjänligt.

Brytning i alunskiffer medför att såväl tungmetaller som radioaktiva ämnen kan frigöras och hota grund- och ytvatten. Hur påverkar läckande radongas?

Kommuner och miljöorganisationer har varnat, flera gruvolyckor visar på en oroande utveckling. I finska Talvivaara slutade gruvbrytningen i en miljökatastrof. Läckage från en gipssedimentbassäng spred ut tungmetaller och giftiga ämnen i vattendrag och på mark, långt utanför området.

De direkta konsekvenserna får de närboende ta. Enligt uppgift sänks grundvattennivån, det blir lukt- och ljudstörningar, viss risk för huspåverkan där sprängning krävs (när alunskiffret täcks av kalksten). Gruvbrytning och förvaring av lakrester kan medföra nya sprickor i berget. Risken för läckage är uppenbar. Extremt väder kan påverka sprickbildningar och leda lakvatten ner i Storsjön.

Riskerna vid brytning i alunskiffer är kända. I en orolig omvärld kan också hot om avspärrning uppstå. Sveriges livsmedelsproduktion täcker inte det inhemska behovet. Staten borde vara rädd om god åkerjord som i Storsjöbygdens alunskiffermark.

Torkan och skogsbränderna 2018 klargjorde bristande statlig beredskap inför oväntade händelser. Att värna grund- och ytvattentillgångar är livsavgörande. På grund av vattenfrågan har fyra kommuner politiskt samförstånd emot brytningen, med starkt stöd av medborgarna. Ett haveri kan inte accepteras, gruvföretag bör avstå från att gå vidare då miljöriskerna är så orimligt stora.

Min invändning är också att projektet troligen skulle orsaka utflyttning samt minska turismen, jordbruket, sannolikt även fiske och renskötsel.

Andra miljökonsekvenser är fysiska och psykiska hälsorisker som projektet direkt och indirekt medför genom den påtagliga oron och osäkerheten i bygden

Exploatering av alunskiffer i Ovikens historiska kulturmiljö går inte att rättfärdiga. Jag önskar att vi värnar våra efterkommandes rätt att få skapa sig ett framtid i en rofylld och giftfri miljö. Gruvbrytning i Oviken måste stoppas - innan Sverige får sin egen Talvivaaragruva!

Hur många före detta Oviksbor är medvetna vad som håller på att ske? Riksmedia har inte fokus på vad som sker i Jämtland.

Birgit Eriksson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel