Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Hög tid för kommunsammanslagning!

I januari 2001 skrev jag en insändare med rubriken: ”Dags att slå ihop kommunerna”. Det fanns goda skäl redan då. Nu, 20 år senare är det hög tid.

Inledningen på det nya millenniet har inneburit ett genombrott för den digitala tekniken. Vi håller på att få väl utbyggda mobil- och bredbandsnät, som möjliggör kommunikation till och från stora delar av Sverige, även till de mest perifera orterna.

Efter kommunreformen 1973 blev avståndet till kommunkontoret betydligt längre för många. Med tiden har dock behovet av personliga besök på kommuncentret väsentligt minskat.

Efter hand som tiden går blir jag mer och mer övertygad om att vi borde slå ihop våra åtta kommuner i Jämtland och Härjedalen. De få gånger vi har anledning besöka kommunkontoret får vi kanske åka några mil längre, något jag tror vi kan leva med. Alla behöver således inte bo i centrum.

Däremot är det viktigt att ha tillgång till affär, förskola och skola på nära avstånd. Om vi menar allvar med att hela Sverige ska ha möjlighet att leva och växa, är dessa institutioner oumbärliga. Låt oss därför satsa på god tillgänglighet till livsviktiga servicefunktioner i våra närområden.

Jag brukar ofta framhålla att det ligger ett stort ansvar på de egna byinvånarna, när det gäller utvecklingen i deras egen bygd. Starka sammanslutningar i form av byalag och byföreningar som tillvaratar bygdens intressen, är viktiga för inflyttning, företagsetableringar, byggande, god hälsa och trivsel bland byinvånarna.

Detta är också i linje med EU:s närhetsprincip, som innebär att medborgarna ska ha ett starkt inflytande på frågor i sitt närområde. Här ligger även ett tungt ansvar på våra politiskt förtroendevalda, när det gäller att vara smörjkanna och ge stöd till goda idéer när sådana presenteras.

I dag diskuteras frågor kring obalanserna mellan land och stad flitigt. Till och med den senaste partiledardebatten i SVT hade frågor kring landsbygd och kommunernas utsatta läge på agendan. Genom att slå ihop kommunerna kan vi använda våra resurser på ett rationellare och effektivare sätt, samtidigt som vi stärker den lokala demokratin.

En kommunsammanslagning skulle också innebära att vi kommer ifrån dubbla huvudmannaskapet, som, framförallt inom vården, bidrar till extrakostnader och dessutom skapar administrativt krångel och irritation.

När vi framför våra krav om att mer av vinster och skatter från våra naturtillgångar ska stanna i det område, där verksamheten bedrivs, får vi ofta svaret att vissa kommuner då kommer att bli rika, medan andra fortsätter att vara lika fattiga. Genom en sammanslagning av våra kommuner ger vi tyngd åt uppfattningen att avkastningen från våra företag i större utsträckning skall gå till den region, där verksamheten finns.

Låt oss genomföra en kommunreform, som skapar administrativa strukturer, anpassade till dagens krav och som rätt genomförda, innebär både kostnadsbesparingar och ett bättre liv för våra regionmedborgare!

Kurt Folkesson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel