Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Höga hus längs Storsjö Strand skadar Östersunds nya varumärke

Annons

Nu på tisdag är det tänkt att kommunstyrelsen ska ta beslut om ett reviderat förslag till detaljplan för Magasinet 1, Storsjö Strand. Den nya bebyggelse som planeras kommer att förändra Östersunds stadsbild och även skada stadens nya varumärke. Vi anser att detaljplaneförslaget behöver ytterligare justeringar innan det kan skickas ut på granskning.

Stadens nya varumärke ”Östersundspulsen” visar en silhuett av stad och fjäll. ”Pulsen” ska bli den röda tråden i marknadsföringen av allt det som gör Östersund attraktivt för omvärlden. Det borde innebära att den mest storslagna utsikten över fjäll och sjö vi har i staden – från Stora kyrkan och Österängsparken - borde ges ett ekonomiskt värde.

Planeringen av kyrkan, parken och stadsbebyggelsen där omkring har sedan länge utgått från landskapet och den fria utsikten. Utblickarna över fjällen i kontrast mot staden har i decennier varit den röda tråden i all stadsplanering i området.

Även översiktsplanen för Storsjö Strand från 2009 visar att utblickarna från stadens gränder och den fria utsikten från Stora kyrkan och Österängen ska bibehållas. I planen hölls hushöjderna nere och därför föreslogs en park på nedsidan om spårområdet. Det vackra stationshuset, som är byggnadsminne, skulle framträda fritt mot fjällen över Storsjön.

Översiktsplanen är kommunfullmäktiges mål för detaljplaneringen och även en överenskommelse med länsstyrelsen om hur riksintressena ska tillgodoses.

Vad händer nu? Samtidigt som kommunen lanserar sitt nya varumärke föreslås en ny detaljplan för Storsjö Strand som går på tvärs mot varumärket och all tidigare översiktsplanering. Hög och tät bebyggelse och ingen genomgående park. Bland annat planeras ett fyravåningshus som en ”mur” bakom stationshuset. Hushöjden begränsar också utsikten från blivande gång- och cykelbro över spårområdet.

Vi anser att planerna bör omarbetas så att de stämmer med de önskemål som allmänheten sägs ha uttryckt i arbetet med ”pulsen” och med kommunfullmäktiges mål. Ett minimum är att hushöjderna omfördelas i enlighet med tidigare planer så att stationshuset framträder fritt mot fjäll och sjö.

Skjut på beslutet! Planförslaget går att förbättra genom att man begränsar hushöjderna nedanför Österängen och istället ökar höjden på delar av byggnaderna längre söderut på Storsjö Strand, där utsikten från staden inte påverkas så mycket. Det kan ske både inom planområdet och i nästa etapp. Då försämras inte exploateringsekonomin.

Den utsikt som byggs bort har vi förlorat för alltid!

Harry Westermark, arkitekt

Gunnar Bäckman, arkitekt

Lennart Köpsén, arkitekt

Ove Hemmendorff, kulturhistoriker

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons