Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Kraftverket i Långforsen: Kommunalråd ska inte företräda bolag

Kommunalråd är politiker som har valts för att ta tillvara kommuninvånarnas intressen.

Det är därför olyckligt när kommunalråd samtidigt sitter i kommunala bolagsstyrelser och företräder dessa som ägare. Då kan bolagens särintressen påverka dessa politiker så de inte klart ser helheten med demokrati, mänskliga rättigheter, långsiktig utveckling och miljö. Det var därför kommunalråden i Östersunds kommun anmälde jäv på kommunfullmäktige och inte deltog i beslutet om Långforsen i april 2015.

Problemet är att kommunalråden i debatten och i övrig verksamhet påverkas av bolagens särintressen. Jag drabbades av detta när jag för länge sedan tog fram en utredning om Långan och Hårkan som jag hade tänkt skulle visas för kommunfullmäktige i Östersund. Den var ett led i översiktsplaneringen som beslutas av fullmäktige.

På den tiden ville Jämtkraft bygga ut hela nedre Långan. Det gamla bygdekraftverket i Långforsen ville man inte ha kvar som ett museum i drift.

Min utredning 1983 visade bland annat att Långan skulle ge dubbelt så mycket energi som Hårkan. Trots detta ville inte dåvarande kommunalråd att plankontorets utredning skulle sändas till kommunfullmäktige. Jag tror att det berodde på att utredningen också visade vilka kvaliteter älvsträckorna hade för kommunens invånare och besökare och vilka miljökonsekvenser en utbyggnad av älvarna skulle ge.

Jämtkraft ansåg däremot inte att miljön i Långan skulle påverkas negativt av en storskalig utbyggnad. Jämtkrafts styrelseordförande var tillika kommunalråd i Östersunds kommun ...

Att inte hela nedre Långan fick byggas ut och numera är ett skyddat Natura 2000-område på Europakartorna har vi många av våra folkvalda i Jämtland, Sverige och Europa att tacka för.

Jag har tre förslag:

1. Ägarkommunerna kan i ägardirektiven bestämma att bolagen måste ta hänsyn till kommunernas planering. Att hänsyn ska tas till de övergripande mål som finns i kommunernas översiktsplaner och program som har antagits av kommunfullmäktige. Att bolagen i viktiga frågor tidigt ska lämna information och ha samråd med kommunerna och ta del av den kunskap som finns där.

2. Kommunerna kan tillsätta styrelser i de kommunala bolagen där inte politiker med ansvarspositioner ingår, till exempel nämndordföranden, region- eller kommunalråd.

3. Jämtkraft kan söka tillstånd för att ersätta den lilla vindsnurran ”Nils” på Almåsa med en ny ”AnnSofie”. Det skulle ge Jämtkraft mer förnybar energi än Långforsen och ge Jämtkraft goodwill, till nytta för alla kommuninvånare i Jämtland.

Långforsen är ett litet så kallat strömkraftverk som till skillnad från de stora med egna vattenmagasin inte kan reglera vindkraften.

Jämtkrafts information 2015 var vilseledande bland annat genom att på frågan ”Varför bygger inte Jämtkraft vindkraft i stället?” svara "Vi bygger gärna när möjlighet finns och det är en hållbar affär. Men det är också viktigt att ha kvar vattenkraften som reglerkraft för att vi ska få ut potentialen av de andra förnybara energislagen. När det regnar eller snöar fylls magasin och dammar med vatten och där hålls det kvar tills kraften behövs, till exempel när de andra energislagen har låg produktion. I Långforsen kan vi kombinera förnybar energiproduktion med högt ställda miljökrav.” (www.jamtkraft.se 2015-12-01).

Texten ändrades inte i denna del, trots att jag tidigare informerade Jämtkraft om att den var vilseledande.

Harry Westermark, planerare och arkitekt i Östersunds kommun 1981–89 och 2010–12.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel