Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Krokoms kulturlärare slår tillbaka – ”Vi orkar inte med fler av barn- och utbildningsnämndens nedläggningsförslag”

Annons

Öppet brev till kommunfullmäktige, kommundirektör, kommunstyrelse och Barn- och utbildningsnämnd i Krokoms kommun.

Så är vi där igen. För vilken gång i ordningen är det faktiskt ingen av oss anställda i Krokoms kulturskola som kan hålla räkningen på. Det, som många gånger förut aviserats, sker än en gång inför detta läsårs slut och det annalkande sommarlovet. Kommunens förmåga att hålla sina anställda med en tillfredsställande arbetsmiljö lyser med sin frånvaro. Med kort varsel aviseras kulturskolans nedläggning än en gång. Igen!

I en artikel i ÖP idag 11 juni uttalar sig ordföranden i BUN, Jannike Hillding, om Krokoms kommuns kulturskola. I Hilldings uttalanden syns felaktigheter som vi vill korrigera.

Hillding menar i artikeln att endast 317 elever använder kulturskolan. Denna siffra stämmer inte överens med verkligheten. Förutom de 317 elever som får individuell/gruppundervisning i sång/instrument, når vi varje vecka cirka 150 elever via olika integreringsprojekt med grundskolan. Vi når dessutom cirka 60 elever genom projektet ”Musikbussen”. Dessutom når vi ett stort antal elever genom medverkan vid till exempel luciafiranden, avslutningar och andra evenemang i grundskolan. Alla dessa elever når vi trots ständigt återkommande nedskärningar av antalet tjänster på kulturskolan.

Vi erbjuder i dagsläget undervisning på samtliga grundskolor i Krokoms vidsträckta kommun och detta genom endast sju tjänster.

Hillding anser vidare att kulturskolan är för smal, då vi endast innehåller musik och saknar dans och drama. Det som inte framkommer i hennes uttalande är att detta är en följd av nämndens egna beslut om neddragningar i kulturskolans budget. Vi har dessutom vid ett flertal tillfällen påpekat att vår beteckning borde vara musikskola, men detta har då avvisats av nämnden.

Redan i dag 11 juni kommer Barn- och utbildningsnämnden ta beslut om kulturskolan ska avvecklas eller inte, och i morgon 12 juni ska beslut om rambudget tas av kommunfullmäktige.

Vi förstår att kommunens budget är under press och att kommunens stora antal av geografiskt utspridda grundskolor, med tillhörande skolskjutskostnader, är en stor börda kostnadsmässigt. Kulturskolan är en frivillig, icke lagstadgad, verksamhet och därför ”lätt” att, med ett pennstreck, eliminera ur budgeten.

Samtidigt finns kunskapen, åtminstone borde den det, bland kommunens rektorer, att grundskolans musikundervisning på många håll är av dålig kvalitet och inte når upp till läroplanens mål. Inte ens i närheten. Där kulturskolan faktiskt hjälper upp verksamheten, både med en välutrustad musikbuss med lärare, som hjälper elever att nå godkänt i den del som gäller spel av instrument, och framgent även i musikskapande med hjälp av Ipads, något som kulturskolan fått möjlighet att starta upp med hjälp av statliga medel. Förutom ”bussen” finns även integreringstimmar på flera skolor, där en av kulturskolans lärare stöttar den vanlige klassläraren i ämnet musik.

Kulturskolan har härom veckan genomfört sin andra Manifestival på Magneten i centrala Krokom, med tre fantastiska kvällskonserter med deltagare, från nybörjare till mer avancerade, från hela kommunen, där föräldrar ställer upp och skjutsar sina barn långa sträckor. I år var Manifestivalens tema att visa på den aktuella hjärnforskning som visar på hur musik hjälper till att utveckla barns hjärnor på ett fantastiskt sätt!

Vi noterade att vi inte såg skymten av vare sig kommunens chefer eller politiker de här kvällarna. De har sin arbetsplats i huset bredvid. Vid förra årets Manifestival kom positiva uttalanden, från i stort sett alla partier, om vikten av att ha en kulturskola. Var det bara valfläsk?

Genom åren har vi fått hålla till godo med ofta rent undermåliga lokaler, alltifrån städskrubbar till källarförråd. Dagens samlingsplats för oss kulturskolelärare och elever i Krokom är inget undantag. Huset är fruktansvärt eftersatt, med svartmögel både i det nedsjunkna golvet och i det fuktskadade taket. Vi är alla glada att vi har ambulerande tjänster och inte är hänvisade bara dit, men det känns verkligen inte roligt att ha våra elever där under sådana omständigheter. Vi har tigit och lidit, eftersom vi hela tiden varit rädda för att om vi varit för påstridiga så hade ”pennstrecket” över vår verksamhet blivit verklighet.

Vi anser, och har forskningsstöd i vår åsikt, att barns musicerande är viktigt, att vår verksamhet är både viktig och bra, att Krokoms kulturskola därför har ett existensberättigande. Genom åren har vi tyckt att den rätta nämndtillhörigheten varit Barn- och utbildningsnämnden, eftersom vi undervisar grundskolans elever. Vi har trott att förståelsen har varit störst där. Vi har ju jobbat med samma elever. Men, nu har vi ändrat oss. Vi orkar inte med fler av Barn- och utbildningsnämndens nedläggningsförslag utan förordar att vi placeras inom Kultur- och fritid under kommunstyrelsen. Flera av oss börjar må riktigt dåligt på grund av de psykiska påfrestningar i arbetsmiljön som det innebär att konstant ifrågasättas och att känna ett gungfly under fötterna när det gäller våra anställningar, oupphörligt.

Kommunen har i oss tillgång till pedagogisk kunskap och erfarenhet, men även duktiga musiker med fleråriga högskoleutbildningar.

Det tar lång tid att bygga upp en väl fungerande kulturskola, men det går fort att rasera den. Det talas varmt om behovet av samråd med kommuninvånarna från kommunens ledande politiker- låt då det gälla även en så stor verksamhetsförändring som en nedläggning av kulturskolan innebär! Att så här snabbt, på två veckors tid, tyst och lytt, trumfa igenom en avveckling av kulturskolan, hur rimmar det med kommunens mål om en ökad ”medborgardialog”?

Barnen i Krokoms kommuns glesbygd har långa vägar till kulturutbud. På vissa håll är kulturskolan det enda som erbjuds barnen från kommunens sida på 8-10 mils avstånd. Vi vädjar till kommunens politiker att söka förstå vikten av att ge även dessa barn möjlighet att utveckla sina hjärnor med hjälp av musik. Forskningen visar tydligt att det påverkar skolarbetet positivt i alla andra ämnen också, förutom allt det andra som ett aktivt musicerande kan ge av samarbete, inkännande, vänskap och förståelse för varandras möjligheter och olikheter. Krokoms kommun vill vara en ”barnkommun” och vill öka sitt invånarantal- hur går det ihop med en eventuell avveckling av kulturskolan.

Lärarna i kulturskolan, Krokoms kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons