Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: M: Fel väg att tvångsinlösa mer skog i Åre

Regeringen tillsatte 2018 en skogsutredning med uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för:

stärkt äganderätt till skog

nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark

hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska förenas med växande cirkulär bioekonomi

Ett uppdrag som gav möjlighet till ökad respekt för skogsägares rätt att bedriva miljömässigt, socialt och ekonomiskt skogsbruk på sin fastighet och äganderätten. Men också en förhoppning att lösa en del knutar i den alltmer polariserade skogsdebatten som nu råder mellan myndigheter och skogsägare, tyvärr även i Åre kommun.

Så blev tyvärr inte fallet, det blev det motsatta.

I nu liggande förslag föreslås att 284 000 hektar ska ”tvångsinlösas” från skogsägare och omvandlas till naturreservat i Jämtland. Skogsmark motsvarande hela Blekinge län!

Bydalen, Åredalen och Kalldalen är till stora delar markerade som naturreservat till en kostnad för samhället att lösa in beräknad till 10 miljarder kronor, vilket även omöjliggör fortsatta etableringar för besöksnäringens aktörer. 250 årsarbetstillfällen och 130 miljoner kronor i årliga skatteintäkter riskerar också elimineras på grund av förslaget.

Nationella målet för skyddade områden är 20 procent och det viktiga internationella Nagoyamålet är 17 procent. Åre kommun uppfyller dessa redan med råge där redan 25 procent av våra fjällnära skogar är formellt skyddade samt att minst lika mycket skyddas på frivillig basis av ansvarstagande privata skogsägare.

Vi vill vara en del av den gröna omställningen och låta vår råvara generera både klimatsmarta byggmaterial och miljövänlig energitillverkning. Där skogen bidrar till stora upptag av växthusgaser, där skogsbruket ger biobränsle som ersätter fossila bränslen och skogsbrukets råvara används för energikrävande material och därmed bidrar till att undvika utsläpp från produktion av cement och metaller.

Med det som utgångspunkt bör vi heller inte genom tvångsinlösen skydda mer skogsmark lokalt i Åre kommun. Vi vill istället att skogsägare fortsätter bruka sin skog på ett ansvarsfullt sätt, möjliggöra utveckling för besöksnäringen och där skogen och dess råvaror har en central roll i ett konkret klimatarbete som gör skillnad.

Skapa arbetstillfällen och skatteintäkter så våra välfärdstjänster skola, vård och omsorg kan leverera hög kvalitet. Så, vårda och skörda, för att därefter så igen. Precis som vi gjort i Åre kommuns och Sveriges välfärdsbygge i hundratals år.

Per Nyberg (M) ordförande Åremoderaterna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel