Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: M och C: Vi ser ytterst allvarligt på fusket bland LSS-personalen i Krokom

Vi är väldigt ledsna över att vi har personal i Krokoms kommun som valt att missbruka sin anställning på det här sättet och känner verkligen med våra brukare och delar de anhörigas oro. Den här målgruppen människor är helt beroende av hjälp för att kunna leva som alla andra, vilket är intentionen med LSS lagstiftning. Det svek som nu uppdagats ligger inte i linje med socialnämndens värdegrund.

Från socialnämndens sida har vi under det senaste året arbetat intensivt med verksamhetsutveckling och kostnadseffektivisering för att möta behoven av stöd hos kommunens invånare med god kvalité utifrån gällande lagstiftning, förordningar och direktiv. Vår värdegrund och verksamhet bygger på alla människors lika värde och rätt till stöd, hjälp och ett gott bemötande oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

”Ledningen har inte fungerat på länge” – facket om fusket på gruppbostäder i Krokom (30 november)

I våras gav socialnämnden socialchefen i uppdrag att göra en ordentlig genomlysning av verksamheten stöd och service, hemtjänsten och våra särskilda boenden. Signaler på ett bristande ledarskap inom Stöd och service framkom tidigt varför förändringar på ledningsnivå gjordes under våren 2017. Socialchefen gjorde en överenskommelse med verksamhetschefen för Stöd och service och denne fick avsluta sin anställning. Nämnden informerades om detta personalärende i maj.

I slutet av september blev den genomlysning och kostnads- och kvalitetsjämnförelse som gjorts inom Stöd och service av ett externt företag klar. Den visade på höga kostnader men inte lika hög kvalitet. I slutet av oktober fastställdes därför ett åtgärdspaket som verksamheten nu arbetar med att implementera och genomföra. Det är ett långsiktigt arbete men vi arbetar hårt och vi är på rätt väg. Den största förbättringspunkten är att få ordning på verksamheten och på ledarskapet på Stöd och Service. I måndags började nu den nya verksamhetschefen för Stöd och service.

Den 26 september fick socialnämndens politiker information om att personal vid ett av våra gruppboenden fuskat med arbetstider och att det drabbat en av våra brukare som fått gå och lägga sig tidigare.

Då socialnämnden och de förtroendevalda politikerna inte har något personalansvar och det i det här fallet är personal som ska hanteras i den egna verksamheten, har nämnden aldrig haft något ärende kring arbetstidsfusket på dagordningen. Det är inte heller något som vi har eller ska fatta några beslut kring. Personal hanteras av verksamheten och personalenheten.

Däremot är det socialnämnden som ansvarar för och följer upp verksamheten och det vi gjort med ett fokus på att säkerställa att våra boenden har rätt kvalitet med goda levnadsvillkor och att fusket inte kan upprepas igen. Fortfarande i dag vet vi inte vem eller vilka som fuskat, hur länge det pågått och om det är fler än ett boende som satt detta i bruk. Men fakta är att personal har missbrukat sin anställning. Vi välkomnar de som eventuellt har något att berätta att ta kontakt med oss politiker eller tjänstemännen i socialförvaltningen.

Efter fusket med arbetstider i Krokom – bemanningen på gruppbostäderna ses över (1 december) 

Socialnämnden ser ytterst allvarligt på händelsen. Vi fortsätter att undersöka och utreda det som inträffat. Just nu pågår Lex Sarah-utredningen där interjuver och enskilda samtal av medarbetare ska hjälpa till att kartlägga det inträffade. Vi fortsätter att följa upp förändringsarbetet inom Stöd och service och det nära ledarskapet ute på våra boenden.

Arbetsutskottet träffar också regelbundet samtliga enhetschefer för dialog och uppföljning. Socialnämndens ordförande har även kallat till ett extra socialnämndsmöte 13 december med syfte att tydliggöra socialchefens fortsatta åtgärdsplan i arbetet att se till att arbetstidsfusket inte upprepas och att våra boenden har rätt kvalitet utifrån LSS intentioner om goda levnadsvillkor.

Malin Bergman (C), ordförande socialnämnden

Elisabeth Svensson (M), vice ordförande socialnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel