Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Markägarna: Vi kräver att rennäringen och Sametinget respekterar HD-domen om sedvanerätten

Med anledning av artikeln "Kommunen vill att Sametinget ska revidera riksintresseanspråk i Härjedalen – strider mot dom om sedvanerätt" (12 april)

HD fastställde 2004 hovrättens utslag i sedvanerättsprocessen i Härjedalen, som fastlade att det inte finns någon avtalsoberoende rätt till renbete utanför renbetesfjällen i Härjedalens kommun.

Det innebär att Härjedalens kommuns nej till Sametingets förslag på områden som ska läggas ut som riksintresse för rennäringen i Härjedalens kommun, följer Sveriges grundlag, i detta fall 1 kap. Statsskickets grunder. Den innebär att myndighetsutövning måste följa lagar och därmed sammanhängande domar.

Ytterligare en artikel finns också och där får rennäringen, genom Anders Kråik, ge sin syn på Härjedalens kommuns beslut.

Uppseendeväckande och allvarligt – Anders Kråik om kommunstyrelsens brev till länsstyrelsen (12 april)

Markägarna som direkt berörs av dessa riksintressen får som vanligt inte vara med och delge sina synpunkter. Anders Kråik anser att avtalet om renbete fungerar bra, och då undrar man varför det måste läggas ut riksintresse för rennäringen? I avtalet finns även en punkt med som säger att markägarna har rätt att använda sin mark fritt, utan hinder av upplåtelseavtalet.

Om samarbetet mellan näringarna ska fortsätta på ett meningsfullt sätt krävs att de är jämbördiga och ärliga mot varandra. Nu går rennäringen bakom ryggen på markägarna genom Sametingets försök att lägga ut områden som riksintresse för rennäringen. Härjedalens markägareförening har hela tiden krävt att det i avtalet skulle ingå att riksintressen för rennäringen inte skulle få läggas ut i Härjedalens kommun, men så blev inte fallet.

Utläggning av riksintressen kan inte överklagas då de, enligt staten, inte har någon rättsverkan mot enskild. Så här ser lagtexten ut:

”Miljöbalken kap. 3

5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.”

I  Propositionen 1985/86:3 till miljöbalken står: ”är det endast är tillåtet för Sametinget att lägga ut riksintresse för rennäringen på åretrunt- och vinterbetesmarkerna.”

För markägarna, vilka ofta är en enskild, innebär ett riksintresse för rennäringen att deras mark i praktiken endast kan användas för skogsbruk och jordbruk. Vill markägaren bygga ett fritidshus, exploatera, bygga en campingplats och så vidare, måste denne bevisa att det inte påtagligt försvårar rennäringens bedrivande (exempelvis Midskog utanför Östersund där rennäringen stoppat ett tänkt bygge av serverhallar).

Samebyarna kan även överklaga avverkningstillstånd. Det är alltså ett mycket allvarligt ingrepp i förfoganderätten till sin egen mark och en överflyttning av rättigheter till samebyarna.

Vi anser att det är rätt av Härjedalens kommun att följa grundlagen och besluta att inte godkänna riksintressen för rennäringen i Härjedalens kommun. Vi kräver även att rennäringen och Sametinget ska respektera domen i HD från 2014.

Härjedalens markägareförening

Peter Wagenius ordförande, Bertil Andersson sekreterare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel