Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Massavverkning av skog missgynnar klimat och biologisk mångfald

Vi svenskar brukar – med rätta! - förfasa oss över hur Brasilien skövlar regnskogen i Amazonas och hur Indonesien bränner regnskog för att ersätta den med palmoljeplantager. Naturligtvis är det förödande, både för klimatet och den biologiska mångfalden!

Men i själva verket är vi inte ett dugg bättre själva! Detta lyfts fram i två filmer, bio aktuella ”Om skogen” och ”More of everything” (Youtube). Faktum är att sen 1950 har över 60 procent av svenska skogslandskapet omvandlats till kalhyggen!

Skogsindustrin försöker slå blå dunster i ögonen på vanligt folk och motiverar sin rovdrift med uppenbara lögner. Mest missvisande är att förbränning av biomassa från skogen gynnar klimatet genom att vara klimatneutral. I en gammelskog binds upp till 50 procent av kolet till marken, till den underjordiska svampvärld som lever i symbios med trädens rötter. Vid kalavverkning försvinner det markbundna kolet.

När skogen eldas frigörs koldioxid. Bolagens argument att den resorberas igen när ny skog planterats stämmer visserligen men det dröjer 50–100 år innan den skogen blivit fullvuxen. Klimatforskarna menar att vi har tiden fram till 2030 på oss om 1,5-gradersmålet ska förverkligas, men då måste avverkningen av gammelskog stoppas för skogen hinner inte återhämta sig till dess.

Det är alltså uppenbart att svenska skogsbruket haltar för att kunna bidra till att uppfylla gällande klimatmål. Massavverkningar styrs dessutom av ekonomiska incitament. Således subventioneras produktion av bioenergi av EU med miljardbelopp.

Ledande politiker verkar också vara förda bakom ljuset! När ett brev undertecknat av 800 forskare 2018 skickades till EU för att vädja om att drastiskt begränsa mängden biomassa som används som ”förnybar” energi i EU vägrade man att lyssna.

Skogsindustrin hävdar också att Sverige är världsledande vad gäller hänsyn till biologisk mångfald. Det är också en lögn! Enahanda virkesåkrar, med contortatall i norr och gran i söder är lika andefattigt för den biologiska mångfalden som Indonesiens palmoljeplantager. Enligt Naturskyddsföreningen är det moderna skogsbruket ett direkt hot mot den biologiska mångfalden.

Vi ska heller inte glömma naturskogens oersättliga värde för vår personliga rekreation och återhämtning från en stressig vardag. Och inte minst, vad är det för natur vi vill visa upp för våra barn och barnbarn!

Det extensiva skogsbruket är också ett hot mot renskötseln. Sveriges Natur beskriver i sitt sista nummer hur statliga Sveaskog underkänt inventering av nyckelbiotoper som utförts av Naturskyddsföreningen, länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, med enda syfte att avverka mera skog!

Det finns alternativ till kalhuggning! Vid hyggesfritt skogsbruk, även kallad kontinuitetsskogsbruk finns skogen hela tiden kvar och man tillåter flera trädslag. Det ger förutsättning för hållbar produktion och ett bevarat ekosystem. Det borde inte vara nån tvekan hur vi ska välja!

Mats Hultman, Frösön

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel