Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: MP: Alldeles för få känner till vår ambitiösa och progressiva landsbygdspolitik

Vi som skriver bor i lands- och glesbygder runt om i Sverige eller är engagerade i landsbygden på olika sätt. Vi driver lantbruk, jobbar i offentlig sektor, brukar skogar, driver företag och vi har alla valt att engagera oss i Miljöpartiet och Miljöpartiets landsbygdsnätverk.

På samma sätt som Miljöpartiet har ett klimatnätverk för de medlemmar som är extra intresserade av klimatet, har partiet även ett nätverk för alla de medlemmar som är extra engagerade i frågor som rör landsbygdsutveckling, odling, jord- och skogsbruk, kulturfrågor och hur vi kan leva hållbart och resurseffektivt.

Alldeles för få känner till Miljöpartiets ambitiösa och progressiva landsbygdspolitik. Debatten handlar sällan om att Miljöpartiet består av kunniga och engagerade människor från hela landet och att vi har en utvecklad landsbygdspolitik. Bilden som ofta ges oss är att miljöpartister bor på Södermalm och cyklar runt på lådcyklar. Ja visst finns de hos oss men vi är fler.

Vi är miljöpartister och vi bor också i lands-och glesbygder och på olika platser runt om i Sverige. Vi kör bil, cyklar, odlar, har djur och lever med fördel nära naturen. 

Vi möts ibland av påståenden, att Miljöpartiet är Sveriges mest landsbygdsfientliga parti. Ett påstående från dem som inte har kunskap om vår landsbygdspolitik, och vi håller inte med.

Vi i Miljöpartiets landsbygdsnätverk tror inte på att fortsätta som vanligt är det bästa för Sveriges lands- och glesbygder. Vi är övertygade om att den gröna omställningen också är en nyckel till ett mer levande Sverige.

Vi behöver utveckla landsbygdernas roll som motor för Sveriges omställning till ett mer hållbart samhälle, med fokus på mat, energi, levande natur och resurshushållning. Och vi behöver investera för att minska regionala skillnader och förbättra förutsättningarna för människor att arbeta, leva och bo i landsbygderna.

Via vårt nätverk ordnar vi studiecirklar för att utbilda medlemmar om Miljöpartiets politik för lands- och glesbygder, men medlemmarna utvecklar också vår politik. Några av de viktigaste förslagen är enligt oss:

1) Öka miljöhänsynen i skogsbruket, främja hyggesfria skogsbruket, skydda skog med höga naturvärden och anpassa skogsbruket till klimatförändringarna. Att bo med värdefull natur i närheten är viktigt för människor i både stad och land.

2) Full fart på bredbandsutbyggnaden, en förutsättning för mångas liv på landsbygderna.

3) Satsa på den kulturella infrastrukturen, framtidens bibliotek, utveckla kulturskolor och det fria kulturlivet. Värna lokala medier.

4) Öka intäkterna för kommuner med vattenkraft och vindkraft genom att skatten ska stanna i kommunen. 

5) Främja jordbruksmetoder med kunskap om ekosystemtjänster och mer biologisk mångfald samt en hållbar produktion av livsmedel.

Vi vill ha en hållbar politik som utvecklar landsbygden och möter framtidens utmaningar.

Landsbygdsambassadörer för Miljöpartiet: 

Linda Andersson, Mp Östersund, Madeleine Håkansson, Mp Ockelbo, Tina Ehn, Mp Sotenäs, Yvonne Johansson, Mp Smedjebacken, Zackarias Tjäder, Mp Västerbotten, Helena Nordström Källström, Mp Uppsala, Anna Wilen, Mp Värmland, Marcus Kerttu, Grön ungdom Väst, Anders Bältsjö, Mp Norrbotten, Eva-Lill Nilsson, Mp Skövde, Lena Östholm, Mp Helsingborg, Joep Meens, Mp Orsa, Mats Höög, Mp Gävleborg, Brita Wessinger, Mp Sollefteå

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel