Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Nattågstrafiken till och från Jämtlands län måste fortsätta att utvecklas

Annons

Jämtlands län behöver god tillgänglighet i alla trafikslag. I tider med en ökad miljömedvetenhet är det rimligt att anta att efterfrågan på tågresor fortsätter att öka.

Därför är det är viktigt att kommande nattågsupphandling tar höjd för en sådan utveckling och att det finns en förståelse för att dag- och nattågstrafiken kompletterar varandra.

Nuvarande nattågstrafik: 2015 aviserade SJ att nattågstrafiken till Jämtland endast skulle utföras under högsäsong.

Efter ett intensivt, gemensamt påverkansarbete där en rad aktörer medverkade återupptogs nattågstrafiken Stockholm–Östersund–Duved på helårsbasis hösten 2018. Det skedde inom ramen för nuvarande upphandling och avtal som gäller till december 2020. Även för sträckan Stockholm–Luleå–Narvik gäller dessa villkor avseende avtal.

Utanför avtalet har SJ förlängt trafiken till och från Göteborg via Örebro från december 2018 och därmed skapat helårstrafik även från västra Sverige. Det Göteborg ökar den geografiska tillgängligheten betydligt och Västra Götaland-Göteborg men även Närke-Örebro står för en ansenlig del av det totala resandet till Östersund–Duved och Luleå–Narvik.

Kommande upphandling: Då nattågstrafiken på båda dessa sträckor ska upphandlas med nytt avtal från 2021, har vi, aktörer inom Jämtlands län, fört fram vår uppfattning om vad upphandlingen bör avse.

• Att upphandlingen av nattågstrafik Stockholm–Östersund–Duved och Stockholm–Luleå–Narvik ska samordnas fullt ut, inklusive samnyttjande av vagnpark

• Att nattågstrafik från och till Göteborg–Duved respektive Narvik också ska upphandlas och att ekonomin jämfört med trafiknytta avseende en sådan lösning ska tydliggöras inför ett beslut

• Att en ambition - att på sikt utveckla trafik även till Trondheim - bör skrivas in i underlaget

• Att upphandlingen tydligt ska uttrycka krav på kontinuitet, det vill säga trafik året runt

• Att upphandlingen ska ställa tydliga krav även på tillräcklig kapacitet avseende antal tåg och vagnar per dygn, beaktat den efterfrågan vi redan ser i dag

• Att kvalitetsaspekter avseende bemanning, information, service, avgångs- och ankomsttider etc ska ingå i upphandlingen

• Att en tydlig samordning av synpunkter från samtliga berörda regioner ska ske inom ramen för upphandlingsprocessen.

Nattågstrafiken till och från Jämtland är viktig av flera skäl:

• Nattågstrafiken, och övrig tågtrafik, har på kort tid visat på en stark utveckling så det finns goda skäl för att i den kommande upphandlingen ge bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt stark utveckling.

• Besöksnäringens största utmaning avseende miljöpåverkan finns inom transportområdet. I det sammanhanget är tåget ett mycket viktigt trafikslag vilket också stöds av en allt starkare vilja hos gästen att ta ansvar i hållbarhetsfrågor, inklusive att välja att resa med tåg där det är möjligt.

• I Januariavtalet uttrycks en tydlig målsättning att bygga ut infrastrukturen bland annat genom en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige. En ytterligare utvecklad nattågstrafik bör ses som en självklar del i den målsättningen.

Dessa argument har framförts till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), infrastrukturdepartementet, länets riksdagsledamöter och Trafikverket som ansvarar för upphandlingen på regeringens uppdrag. Vi hoppas nu på ett snart agerande från regeringen inför Trafikverkets upphandling som ska genomföras hösten 2019.

Elise Ryder Wikén (M) regionråd Region Jämtland Härjedalen

Jöran Hägglund, landshövding Länsstyrelsen Jämtlands län

Malin Bergman (C) kommunalråd Krokoms kommun

Daniel Danielsson (C) kommunalråd Åre kommun

Jörgen Persson (S) kommunalråd Bräcke kommun

Bosse Svensson (C) kommunalråd Östersunds kommun

Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige

Mats Forslund, vd Jämtland Härjedalen Turism

Therese Sjölundh, vd Åre Destination

Jenny Engström, kommunikationsansvarig Svenska Turistföreningen

Peter Vomacka, samordnare Samling Näringsliv

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons