Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Nej till fortsatt och utökat tillstånd för fiskodling i Ströms Vattudal

Annons

Ströms Vattudal och Dragan har av flera skäl oerhört stor betydelse för oss boende i Hillsand på Dragans västra sida.

En sjö med ett balanserat och fungerande ekosystem utgör en förutsättning för en väl fungerande livsmiljö för oss. Vi tar vårt dricksvatten ur sjön, vi fiskar både för nytta och för rekreation. Det har alltid varit möjligt att dricka direkt ur sjön.

Vi ser naturligtvis med största oro på den förändring av vattenkvaliteten som framgår av de mätningar som görs, men också på grund av iakttagelser som bybor och andra har gjort under senare år. Vi anser att dessa iakttagelser bör ges samma tyngd som mätresultat av olika slag.

Livskvalitet är så mycket mer än kemiska eller mikrobiologiska mätresultat. Totalkväve och totalfosfor har redovisats sedan 2009. Utsläpp av kväve och fosfor är orsak till övergödning. Under perioden 2009-2018 ökade värdet av totalfosfor utanför Hillsand med 70 procent. Vi är mycket oroliga för att vattenkvaliteten ytterligare kommer att försämras framöver.

Fisket har försämrats drastiskt under senare år. Fångst av både större och mindre öring har minskat kraftigt. Harrbestånden har försämrats, inte minst på grund av smitningar av regnbåge från fiskodlingen. Regnbåge konkurrerar med harr om lekutrymme i åmynningarna.

Flera observationer har gjorts av förorenat vatten, ny sorts bottenväxtlighet, flytande sjok av döda alger, påväxt på båtar med mera. Även observationer av öring, sik och regnbåge med svampangripna huvuden har gjorts.

Fisk smittad av njursjukdomen BKD, bacterial kidney disease, har vid flera tillfällen påträffats hos den odlade regnbågen. Det kan inte uteslutas att smittan överförs till den vilt levande fisken. Fisk har rymt från odlingen i större eller mindre omfattning vid flera tillfällen. 2014 och senast 2018 rymde ett stort antal fiskar.

Fiskodling kan bedrivas under former som inte är miljöfarliga. Utvecklingen inom dessa produktionstekniker går snabbt. Fiskodling i öppna kassar leder till övergödning och är inte längre att betrakta som bästa möjliga teknik. I flera fall har nu sådana odlingar fått avslag i domstol eftersom systemet inte medger någon uppsamling av foderrester eller fekalier från fiskarna.

Med tanke på miljön borde användning av den senaste tekniken vara ett självklart val vid nya och förnyade tillstånd för fiskodling. Vi som tar vårt dricksvatten ur sjön vill fortsätta att ha en sund och frisk sjö.

Ströms Vattudal är dessutom redan, på grund av vattenproduktion, klassificerat som ett reglerat och kraftigt modifierat vatten vilket i sig utgör en stor påfrestning på ekosystemet.

Vi anser att i en diskussion om ökad fiskodling i Vattudalen bör det tas större hänsyn till oss som bor och vistas där än till ett utländskt företags vinstintressen. Vi anser att gällande miljötillstånd inte ska förlängas efter att nuvarande tillstånd går ut 31 december 2021.

Hillsands Byalag och Vattenförening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel