Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Norra Stambanan måste rustas upp!

Annons

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) förutsätts ha tagit del av SVT:s ”Uppdrag granskning” 6 februari, rörande tillståndet i Sveriges järnvägsnät. Programmet var en skoningslös beskrivning av järnvägar i uselt skick och med påtagliga olycksrisker.

Att åka tåg är ingen säker resa. Lokförare och allmänhet rapporterar gång på gång om risker och tillbud till Trafikverket. Tack vare UG, vet vi nu att Trafikverket skjuter fram åtgärder eller negligerar dessa rapporter.

Alla växel- och signalfel som orsakar stopp och förseningar, alla obevakade järnvägsövergångar och allt sly som inte tas bort är dödsfällor. Företag och allmänhet vill ha fungerande, säkra järnvägslinjer och bra vägstandard i hela landet.

Det är frustrerande att det ska krävas grävande journalistik (UG) för att medborgarna ska bli medvetna om läget. I programmet visade Trafikverket inte någon optimism om kraftfulla insatser för att återställa järnvägsnätet till acceptabel standard.

Jag förutsätter att Eneroth ger Trafikverket i uppdrag att omgående genomföra de åtgärder som krävs för att undanröja dödsfällor som uppenbarats i landets urgamla järnvägssystem. Allmänheten vet att tågförseningar inträffar, men inser nu plötsligt att de som åker tåg kan riskera livet. Flygbranschen sätter säkerheten främst, och människor tar eget ansvar när de väljer bilen.

Att järnvägsunderhållet var eftersatt var väl känt, däremot inte Trafikverkets nonchalanta syn vad gäller åtgärder. Medel till viss upprustning har avsatts, enligt Eneroth. Med utgångspunkt från överenskommelsen mellan regering med stödpartier, samt löftena i valrörelsen, förväntas kraftfulla insatser på räls och vägar, för att undvika stopp och förseningar.

Tvärtemot vad regeringen önskar av folket i dessa klimatkrisens dagar, så kommer alternativa färdsätt att väljas om inte Trafikverket och regeringen prioriterar om.

Inför så stora investeringar bör regeringen påvisa att höghastighetståg inte kommer att inkräkta på angelägnare utvecklings- och trygghetsbehov inom välfärd med mera. Ansvariga bör visa stor öppenhet gentemot allmänheten, konsekvensanalyser först, sedan uppföljning och kontinuerlig utvärdering.

Fortsatt planering av höghastighetståg bör läggas åt sidan tills stambanorna i landet fungerar bättre. Det kan inte uteslutas att inrikesflyget under tiden har ställt om till klimatsmart bränsle och den förmodade nyttan är borta.

Reaktionen på programmet har varit stark. Det är rimligt att Eneroth och statsministern snarast träder fram och gör sig trovärdiga i hur de tacklar situationen.

Mer nytta för skattemedlen innebär ändrade prioriteringar. Prio ett är trygghet för resenärer och godstransportörer över hela landet. Det finns ett starkt intresse ur klimatsynpunkt att gods- och persontransporter överförs från väg och flyg till järnväg.

Den undermåliga standarden på järnvägsnätet och alla förseningar och inställda tåg får motsatt effekt, nu när bristerna är kända. Man väljer andra färdsätt.

Framtid för Jämtland, näringslivet och andra intressenter, har under flera år framfört krav på upprustning av Norra Stambanan för att möjliggöra skäliga restider mellan Jämtland och Mälarregionen.

En fungerande stambana är ett nödvändigt stöd för näringsliv och landsbygdsutveckling och skulle begränsa behovet av vägtransporter, där staten beskattar avstånd.

Nils Eriksson, Framtid för Jämtland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons