Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Nu startar vi vägupproret för bättre vägar i Jämtlands län!

Nu startar vi vägupproret för bättre vägar i hela länet! Följ denna länk och skriv under.

Det statliga vägnätet i Jämtlands län omfattar ungefär 600 mil väg varav en tredjedel av dessa är grusvägar. I exempelvis Krokoms kommun bedöms 5 470 kilometer väg vara i behov av upprustning varav 4 850 kilometer av dem är just grusvägar. De statliga medel som fördelas är helt enkelt alldeles för små i förhållande till det massiva upprustningsbehov som finns och i synnerhet på landsbygderna.

Till detta ska läggas att Trafikverket i ett nytt förslag vill klassa ner nästan hälften av det jämtländska vägnätet till klassificering vägtyp 6, vilket i praktiken innebär, så som Trafikverkets själva beskriver det: ”risk för en ökad underhållsskuld”. Det kommer att resultera i att vägar som redan idag är i undermåligt skick, trafikfarliga och olycksdrabbade blir än värre.

Stora delar av det jämtländska vägnätet är inte upprustat på 10-tals år, och vad som då sker är att vägarna bokstavligen faller isär. De klyvs liksom landet som helhet.

Regeringen har i sina direktiv till angett att en del av pengarna som tidigare gått till upprustning av nya vägar (cirka 40 miljoner kronor i Jämtlands län) nu direkt ska avsättas till gång- och cykelvägar. Det i sin tur minskar pengarna till nyproduktion av vägar ytterligare och kommer sällan landsbygderna till gagn. Klyftan mellan stad och land kommer tveklöst öka.

Sverige har råd att satsa på hela landet och måste göra det om målet är att också i praktiken driva en långsiktigt hållbar politik för ett land som håller ihop.

Problematiken som råder är dock inte bristen på resurser utan snarare bristen på rättvis prioritering av statliga medel. Vidare är det avgörande utifrån möjliggörandet av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling där allt fler måste bli självförsörjande, i synnerhet utifrån ett försvarsperspektiv, att landsbygderna har en fungerande infrastruktur.

Vi kräver att:

• Nationella och regionala anslag måste fördelas utifrån vägarnas upprustningsbehov och inte utifrån befolkningstal.

• Trafikverkets uppdrag från regeringen omformuleras så att det säkerställer säkra och framkomliga vägar i hela landet

• Det Införs en lägstanivå av underhåll på statliga vägar och liksom en lägsta säkerhetsstandard för statliga vägar.

• Regeringsdirektivet gällande gångbanor och breddade vägar tolkas så att landsbygd, särskilt i anslutning till offentlig service såsom skolor också får del av pengarna, istället för enbart Östersund och större samhällen.

• Infrastrukturbeslut blir en del av en generell landsbygdssäkring av politiska beslut.

• Att Region Jämtland Härjedalen ser över infrastrukturella prioriteringar som enbart gynnar det s k Jämtlandsstråket och de urbana delarna av Östersund.

Malin Bergman (C)

Anna Frestadius, Stavre Offerdal

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel