Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Ovikens bygdegårdsförening: Omfattande utredningar krävs inför gruvprojektet

Artikel 28 av 41
Planerna på gruvbrytning i Oviken
Visa alla artiklar

Annons

Vi invänder mot en etablering av dagbrott i Oviken för brytning av vanadinmalm.

Storsjön utgör en mycket värdefull naturresurs vilket inte minst understryks av att sjön utgör vattentäkt för flera samhällen kring sjön, inklusive Östersund.

Det krävs en omfattande utredning av på vilka sätt projektet, inte minst på grund av dagbrotten, anrikningsverk, sedimentationsdammar etcetera, riskerar att påverka både Åbbåsån, Kämpdalsbäcken och i förlängningen Storsjön. En gruvbrytning pågår under en begränsad tid medan vattenresursen måste värnas för all framtid.

Inom området finns jordbruksmark som brukas aktivt. Det finns också dokumenterade naturvärden, enskilda vattentäkter och kulturvärden som alla riskerar att helt gå förlorade om marken tas i anspråk för gruvbrytning.

Förutom att de jordbruk som måste avslutas på grund av gruvetableringen riskerar projektet också att i förlängningen medföra en befolkningsminskning i och i anslutning till det tänkta koncessionsområdet. En etablering av en gruvindustri riskerar också att inverka menligt på turistnäringen som har stor betydelse för denna bygd.

Vi anser därför att till ansökan om koncession måste fogas resultat från grundliga undersökningar och konsekvensanalyser beträffande projektets skadliga inverkan på landskapsbild, naturvärden, vattentäkter, befintliga byggnader, berörda jordbruk och andra näringar samt befolkningsutvecklingen i området.

I Jämtland arbetar vi ständigt för att jordbruket ska utgöra en långsiktig hållbar matproduktion. Turistnäringen är viktig i regionen och här arbetar man för att öka inslaget av ekoturism, ansvarsfullt fritidsfiske och jakt samt upplevelser av områdets kulturhistoriska värden.

Runt Storsjön arbetar man aktivt för att åtgärda miljöproblem som uppkommit till följd av äldre tiders verksamheter som inte tog samma miljöhänsyn som i dag. Ett exempel är restaurering av vattendrag som påverkas av flottningsdammar, vattenkraftverk med mera, samt att vägtrummor och andra vandringshinder ersätts med ekologiskt hållbara trummor och broar med mera.

Det har också genomförts saneringar av förorenad mark på flera platser, bland annat i Oviken.

Om en koncession beviljas hämmas en fortsatt positiv utveckling av ekoturism, hållbar matproduktion, värnande om kulturmiljöer och andra värden som har stor betydelse för både lokalbefolkning och besökare.

Detta är aspekter som måste belysas i ansökan så att beslutsfattarna får ett rättvisande underlag att ta ställning till.

Buller, damm och ökad tung trafik är andra störningar som kommer att uppstå på grund av gruvan. Dessa förväntade negativa effekter måste utredas noga inför ansökan.

Att bo och verka i landsbygdsområden innebär inte sällan nackdelar i form av längre avstånd till arbete och offentlig service i form av förskola, skola och sjukvård. Ändå har många valt att inte bara bo kvar i området utan också flytta till denna närmast unika fjällnära jordbruksbygd. Orsaken är att man upplever att den goda miljön och livskvaliteten i området uppväger nackdelarna.

Projektet leder mot bakgrund av detta också till påtaglig oro som kan skapa både psykiska och fysiska hälsorisker. Förutom de direkta hälsoriskerna till följd av buller, damm och ökad tung trafik i området, måste även dessa effekter belysas i ansökan om koncession.

Styrelsen Ovikens bygdegårdsförening, Orrgården

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel