Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Regionpolitikerna måste ta vara på de goda idéerna för att länet ska växa

Annons

Regionfullmäktige behandlade nyligen ett medborgarförslag från undertecknad. Mitt förslag går ut på att regionen ska göra en inventering av tillgänglig åkermark, boningshus och ekonomibyggnader på våra gårdar i länet.

Min tanke är att frågan i nästa steg bör lyftas nationellt. Regering och riksdag bör ändra regelverket och skapa ekonomiska reformer som uppmuntrar unga familjer att lämna storstan och välja ett boende på den jämtländska och härjedalska landsbygden, ett boende som erbjuder bättre miljö och högre livskvalitet för sig och barnen.

Jag vill genomföra en ”Per Albin-reform” i modern tappning! Min tanke är att Jämtland och Härjedalen ska utgöra pilotlän för ett sådant projekt.

Förslaget var uppe första gången i regionala utvecklingsnämnden 2015. Det avslogs då av majoriteten med sju röster mot sex. De sex ledamöter som röstade för bifall, reserverade sig också till förmån för förslaget.

Efter valet 2018 fick vi blågrön majoritet i regionen. Jag återkom då med mitt projekt i hopp om att förslaget nu skulle uppnå majoritet. Men så hände något oväntat – nämnden avslog förslaget med acklamation. De blågröna, vars stöd jag trodde mig fortfarande kunna lita på, hade vänt i 180 grader.

I sin beslutsmotivering konstaterade nämnden att ”Det är viktigt att Region Jämtland Härjedalen, som regionalt tillväxtansvarig i länet, är aktiv i hela länet och inom alla näringar. Region JH håller med om förslagsställarens analys och problembeskrivning, men frågan bör hanteras på lokal nivå”, menar nämnden.

Var finns kreativiteten och handlingskraften? Regionen behöver framsynta och kraftfulla politiker!

Eftersom jag är övertygad om att extraordinära åtgärder behövs för att Jämtland och Härjedalen ska överleva som egen region, försöker jag komma med konstruktiva förslag. Tyvärr blir min slutsats att våra regionpolitikers agerande, eller snarare brist på agerande, beror på oförmåga till insikt om vad som måste göras.

Att Torsta finns med sina sju elever på naturbrukslinjen och sex elever på ”företag på lantgård”, är bra. Att matriket och Eldrimner finns är också bra. Allt detta är välkommet och uppskattat men räcker inte för att rädda Jämtland och Härjedalen som egen självständig region. Det krävs åtgärder i betydligt större skala.

Det räcker inte heller med kraftfulla uttalanden från statsministern om att ”nu är det slut på Stockholmsfixeringen, nu ska hela Sverige leva och växa”. Sådana uttalanden är bra, men endast om de följs av handling.

Januariavtalets löften till landsbygden räcker inte. Ett förändrat skatteutjämningssystem är inte lösningen. Det konserverar bara våra bygder som kraftlösa mottagare av allmosorna från Stockholm.

Regionpolitiker! Lyft blicken från era omöjliga budgetsiffror. Lägg mer av er tid och energi på kreativa lösningar för vår regions framtid. Med 10 000 nya medborgare i Jämtland och Härjedalen ökar skattekraften med 300 miljoner kronor.

I dag är vi 130 000 invånare i vårt län. Låt oss arbeta för att vi år 2050 ska vara 200 000, och framför allt – ta vara på goda idéer och förslag från era regionmedborgare! Det kommer att löna sig.

Kurt Folkesson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel