Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Replik från Dan Olofsson: Hög tid att korrigera obalansen mellan land- och havsbaserad vindkraft

Den havsbaserade vindkraften växer idag snabbare än den landbaserade i världen. Vindkraftsförespråkaren miljöminister Per Bolund (MP) har också kommit till insikt i att den stora tillväxten av vindkraft kommer att ske till havs.

Sverige har varit fast i spåret att bygga landbaserade vindkraftverk istället för havsbaserade. Resultatet härav går också att utläsa genom att vi idag byggt över 4 000 landbaserade vindkraftverk men endast färre än 100 havsbaserade. Fördelningen är således 98 procent landbaserat och endast 2 procent havsbaserat, trots att Sverige har en gynnsam situation med en myckenhet av hav.

Någonstans räcker det med denna ensidiga fokusering på landbaserad vindkraft. Det finns anledning för ansvariga politiker att nu reflektera över om denna obalans ska bestå?

Trots den ensidiga utbyggnaden ställs glesbygdskommuner fortfarande inför valet att säga ja eller nej till utbyggnader av allt större vindkraftsindustrier med alla de konflikter med lokalbefolkning, samer etcetera som följer av detta.

Trots den ensidiga utbyggnaden diskuteras det att ålägga länsstyrelserna en uppgift att tillse att fortsatt utbyggnad av landbaserad vindkraft ska ske. Trots den ensidiga utbyggnaden verkar regeringen vilja ta bort avgörande delar i det kommunala vetot, så att det blir ännu lättare att köra över de som bor på landsbygden.

Kommunerna möts av argumentet att de måste ställa upp för klimatomställningen. Men det kommunerna, staten och de politiska partierna nu istället bör göra är att lägga om Sveriges vindkraftsutbyggnad så vi istället får mer havsbaserad vindkraft.

Enligt Grauers Nilsson tycks konflikterna inte vara något större problem. Det löser Vattenfall ”genom sin dialog med att hitta samexistens”.

Debatt: Svar från Vattenfall: Vi behöver både land- och havsbaserad vindkraft (30 april)

Jag skulle önska att Grauers Nilsson själv kom i direktdialog med de drabbade. Förslagsvis kan Grauers Nilsson börja med att ha ett möte med ledningen för Njaarke sameby vars uppfattning är att deras rennäring är existentiellt hotad av vindkraftsprojektet i Nordbyn/Vallsta.

Ett annat möte som kan vara av värde är att träffa de unga familjer som planerar att bryta upp från södra Sverige för att bosätta sig i den natursköna Offerdalsbygden. Kan Grauers Nilsson med sin dialog för samexistens övertyga unga familjer i södra Sverige att bryta upp sitt liv för att bosätta sig intill storskalig vindkraft i Offerdal, ska jag lyfta på hatten.

I min artikel i ÖP skriver jag att ”Vattenfall har i praktiken nästan obegränsad tillgång till hav”. Grauers Nilsson omformulerar detta till ”obegränsad tillgång till hav”, för att sedan snabbt dra slutsatsen att detta inte stämmer?

Vi har hav från Torneå i norr längs hela Bottniska viken, vidare längs Östersjön, Öresund och Kattegatt och Skagerrak upp till Strömstad med tillägg för haven runt Öland och Gotland. För mig är detta ”i praktiken nästan obegränsad tillgång till hav” för det begränsade ändamål vi här talar om.

Den havsbaserade vindkraften underlättas nu också av liggande förslag om att Svenska kraftnät ska få i uppgift att bygga ut stamnätet inom Sveriges sjöterritorium, det vill säga inom 7,4 kilometer från land.

Min uppfattning är att det nu är hög tid att korrigera den stora obalans vi har mellan land- och havsbaserade vindkraftverk. Vi bör vidta kraftfulla åtgärder för att lägga om till havsbaserad vindkraft. Glesbygdens befolkning ska inte behöva utstå alla de konflikter som följer av att den landbaserade vindkraftsindustrin blir alltmer storskalig när vi inte utnyttjat den potential som finns i havsbaserad vindkraft.

Det är dags att tänka i nya banor.

Dan Olofsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel