Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Replik: September ska vara fri från rådjursjakt

Annons

Jag får tacka Gun Fahlander för hennes halva svar. Hon försvarar och motiverar Jägarförbundet Mittnorrlands (Jäf MN) förlängning av rådjursjakten i januari.

DEBATT: Svar: Jägareförbundet arbetar för alla jägare och medlemmar oavsett viltart (20 mars)

För mig som stövarjägare är frågan egal, jag tänkte mer på jaktetik. Vi vet vilka motståndare vi har, och skulle en januarijakt efter rådjur gå snett blir kritiken inte enbart mot Jäf MN, utan kommer att slå unisont mot hela jägarkåren. Vi behöver inte den debatten!

Mitt huvudbudskap i debattartikeln är att vi vill behålla september månad fri från rådjursjakt, orsaken härtill angav jag i artikeln. Jag måste ha varit otydlig på den punkten eftersom Gun Fahlander inte med ett ord nämner septemberjakten och att man nu tänker åsidosätta tidigare beslut.

Jag förstår henne, för frågan har varit både hetsig och långdragen. Tidsperioden sträcker sig från början av 1940-talet och fram till 1964. Jag ska försöka mig på en kort resumé:

År 1944 bildade Sv Stövarklubben (Sv Stk.) ”Avelsföreningen för rådjursrena stövare” med benäget bistånd av riksjaktvårdskonsulent Harry Hamilton.

År 1948 blev rådjursproblemet en riksdagsfråga. I sitt svar framhåller jordbruksministern det förtjänstfulla arbete som utförs för att göra stövarna rådjursrena. ”Den lagändring som genomförs är att länsstyrelserna kan införa s. k. hundförbud om snöförhållandena så kräver.”

På 1950-talet kom avelsföreningen överens med Sv Dreverklubben (Sv Dk) och Svenska Jägareförbundet (Sv Jäf) om att september månad skulle vara fri från rådjursjakt, så att stövarjägarna skulle kunna prägla sina stövare för att driva rätt djurslag; hare och räv.

I augusti 1952 beslöt Sv Jäf:s förbundsstyrelse att tillsätta en kommitté för utredning av rådjursproblemet. Kommittén fick en allsidig sammansättning med: Sv. Kennelklubben, Sv. Taxklubben, Sv. Dreverklubben och Sv. Stövarklubben.

Kommittén utförde en omsorgsfull och objektiv utredning. Det betänkande som överlämnades till Sv. Jäf kongress 1955 omfattar 190 sidor. Några axplock: A) att vid jakt efter rådjur aldrig använda mer än en hund, B) aldrig skjuta rådjur för stövare, C) Korrekt hundhållning förbättrad dressyr; samt att framhålla till Sv. Stk. att stövare, som överhuvudtaget driva rådjur, icke må ifrågakomma för championat eller annan premiering.

År 1964 riksdagsmotioner. Sammanfattning ”att hundar med en boghöjd över 38 cm och som vanemässigt driver rådjur icke må begagnas till jakt inom trakt där rådjur uppehåller sig”. Motionera avslås dock med hänvisning till den grundliga utredning som rådjurskommittén gjort.

Vid av Skk och Sv. Jäf anordnade konferens för jakthundars specialklubbar i första halvan 2000-talet kom frågan upp från Sv. Dk om införande av rådjursjakt i september.

Helt naturligt kommer det nya delegater som inte vet om vad som tidigare har beslutats. Jag informerade om vad som gjorts tidigare och riksjaktvårdskonsulent Karl von Essen bekräftade min utsago. Diskussionen avslutad. Jag vill framhålla att samarbete mellan Sv. Dk. och Sv. Stk. är numera mycket gott.

I min värld gäller att ett beslut är gällande tills ett nytt beslut har tagits av samma forum. Väljer Sv. Jäf MN att överta ett centralt fattat beslut? Vad säger Gun Fahlander?

Olle B. Häggkvist

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons