Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Riv inte ut Långforsens kraftverk!

Eftersom jag under 20 års tid haft en nära koppling till, och engagemang i frågeställningarna och diskussionerna kring Långforsen, finner jag det angeläget att ge min syn på det senaste årets utveckling i frågan.

Min koppling till ärendet grundar sig främst på engagemang inom ett antal förtroendeuppdrag, bland annat som tidigare ordförande i Käloms byalag, ordförande i älvräddargruppen ”Låt Långan Leva”, före detta styrelseledamot i Älvräddarnas Samorganisation, styrelseledamot i Nedre Långans FVO och dessutom som ägare av skogsfastighet gränsande mot aktuell kraftstation.

Under årens lopp har jag med vånda sett på det förfall som det tidigare så välskötta kraftverksområdet med dess gamla byggnadsbestånd utsattes för.I egenskap av rågranne och bybo tog jag därför (2011) kontakt med Jämtkraft för att på något sätt komma vidare i frågan inom ramen för sedan 1918 gällande vattendom. I de fortsatta resonemangen har även fiskevårdsområdets ordförande deltagit.

Den konstruktiva och förtroendefulla dialogen med Jämtkrafts företrädare resulterade i framtagandet av det nu liggande förslaget till renovering av kraftverket där miljöaspekterna tas tillvara bland annat genom anläggning av en så kallad faunapassage. Konceptet har vid två tillfällen presenterats i Käloms bygdegård och vunnit gillande av flertalet närvarande.

Jag, liksom många övriga i vår bygd, är trött på ältandet av denna fråga och anser den i en fortsättning kunna vara till skada för vår trivsel och samvaro.

LÄS MER: De vill ta över Långforsen – men har föreningen vad som krävs för att köpa ut Jämtkraft? (6 december)

Området vid Långforsen är sedan 100 år tillbaka tillrättalagt för en småskalig elproduktion. Den lilla dammanläggningen är naturligt etablerad och utgör i sig en vacker vattenspegel uppströms forsen som dessutom ger goda fiskemöjligheter. Den uppsprängda utloppskanalen ligger där den ligger och torde inte vara lätt att återställa till ursprunglig miljö.

Att riva ut anläggningen torde i sig innebära miljömässiga äventyrligheter väl i klass med den planerade restaureringen och dessutom omöjliggöra framtida ekologiskt väl balanserad och fossilfri elproduktion. Jag vänder mig starkt emot en sådan utveckling.

Det gällande förslaget till restaurering av damm och kraftverk med anläggning av en fungerande faunapassage utgör enligt min mening en optimal lösning. Förutsättningar ges för en förbättring av en väl etablerat miljö vilket ytterligare torde gynna sportfisket i den redan så välrenommerade Nedre Långan.

Att bilda en förening för utveckling av området vid och i anslutning till Långforsen anser jag vara en utmärkt idé. Dock inte med Föreningen Långforsens nu angivna ambitioner om utrivning.I samverkan med kraftbolaget skulle en mönsteranläggning kunna skapas med utveckling av naturturism, sportfiske och lokal historia i kombination med en miljöanpassad elproduktion.

Jag utgår från att kloka och miljömedvetna ansvariga politiker i Jämtkrafts ägarkommuner inser dessa realiteter och låter ändra på nuvarande taffliga hantering av denna fråga.

Är det för övrigt någon som tvivlar på ett framtida behov av fossilfri elkraft?

Carl-Göran Palmqvist, Kälom

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel