Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: S: Infrastrukturen är en grundpelare i ett starkare samhälle

Att transportera och resa på ett effektivt sätt är grundläggande för hela Sveriges välstånd och sammanhållning.

Inte minst har detta varit viktigt nu under coronakrisen, där alla som arbetar med infrastruktur och transporter har gjort en enorm samhällsinsats genom att säkerställa att varor kommer i tid, att alla som arbetar inom vården kan ta sig till och från jobbet samt att bredbandet fungerar när fler arbetar hemifrån.

För oss socialdemokrater är infrastrukturen en grundpelare i ett starkare samhälle och vi ska fortsätta arbeta för en tillgänglig och sammanhållen infrastruktur.

Vi svenskar älskar att resa. En tillgänglig och sammanhållen infrastruktur inom Sverige och till omvärlden ger oss stora fördelar. Det har skapat affärsmöjligheter för företag som kan importera och exportera varor och tjänster och på så sätt stärka vår gemensamma välfärd.

För nyfikna har en lättillgänglig infrastruktur gjort det möjligt att upptäcka nya kulturer och idéer. För oss som arbetar, går i skolan eller driver företag har den digitala infrastrukturen underlättat.

Coronakrisen ställer stora prov på transportsektorn. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har varit snabb och aktiv med att samla fack- och branschföreträdare för att få en helhetsbild kring hur näringen påverkas. Regeringen har presenterat historisk stora krisåtgärder för att stävja krisens effekter. Dessa innefattar bland annat:

• Väg- och kollektivtrafiken måste fungera och vara i gång för att människor som måste göra resor till skola eller jobb ska kunna göra det utan risk för trängsel och ökad smittspridning. Därför har regeringen tillfört ett stöd på 3 miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Regeringen har även infört undantag från reglerna om kör- och vilotider så att samhällsviktiga transporter kan fungera. Riksdagen kommer även snart att rösta om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis.

• Flyget är av stor betydelse för att fungerande kommunikationer i hela landet ska kunna upprätthållas. Därför har vi utökat flygplikten till och från Norrland och Gotland för att trygga samhällsviktiga transporter. Regeringen underlättar även flygföretagens möjligheter att låna på kapitalmarknaden genom att ställa ut 5 miljarder kronor i statliga kreditgarantier, varav 1,5 riktas till SAS.

Vi ger liknande stöd till sjöfarten och utökar Exportkreditnämndens kreditgarantiram. Utöver har regeringen förlängt giltighetstiden för sjömäns intyg och fartygs certifikat i sex månader.

• Tillgången till snabbt och tillförlitligt bredbandsnät har blivit viktigare än någonsin. Den S-ledda regeringen har sedan förra mandatperioden prioriterat bredbandsutbyggnad i hela landet.

Som komplement till de stora investeringar som görs av marknadens aktörer har regeringen satsat 4,25 miljarder kronor i stöd till bredbandsutbyggnad i gles- och landsbygd inom ramen för landsbygdsprogrammet fram till 2020.

Just nu är det viktigt att vi avstår onödiga resor. Vi ska alla följa Folkhälsomyndighetens råd och därmed bidra till att minska smittspridningen. Det är bra att regeringen nu ger besked och tar tillfället i akt och påskyndar och stärker underhållet av järnväg och landsbygdsväg samt fortsätter utbyggnaden av bredband.

Det är med vårt starka samhälle som vi tar Sverige ur krisen och en tillgänglig och sammanhållen infrastruktur ska vara en självklar del i detta.

Anna-Caren Sätherberg (S), gruppledare i trafikutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel