Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Skamlig och oprofessionell hantering i hemlig process om skolorna i Östersund

Annons

Måndagen 1 april drabbades vi av en provocerande nyhet på första sidan i morgontidningen: ”Engelska skolan startar i Östersund”. I artikeln berättades att verksamheten ska bedrivas i gamla Palmcrantzskolan.

”Är detta ett dåligt aprilskämt?” var en gemensam tanke på jobbet.

Engelska skolan tar ny sats mot etablering i Östersund: "Vi kommer för att stanna" (1 april)

På många plan i skolorganisationen har det sedan 2015 arbetats med att ta fram detaljerade ritningar och underlag för ombyggnad av före detta Palmcrantzskolan.

I den referensgrupp som representerat särskolan har vi fortlöpande under tre års tid varit delaktiga utifrån vår kompetens. Vi har engagerat oss i referensgruppen för att utarbeta framåtsyftande och utvecklande lärmiljöer.

Utifrån beslutet att Palmcrantzskolan skulle byggas om till en F-9 skola med både grundskola och särskola har vi arbetat med detta som mål.

I referensgruppen har tre särskolor varit representerade; Mimergården, Lugnviksskolan och Körfältsskolan, med syftet att alla dessa enheter skulle inrymmas och samordnas i den ”Nya skolan”.

Arbetet har varit omfattande och berört organisation, detaljritningar, checklistor och problemlösningar inför ombyggnationen.

Vi har fortlöpande vid referensgruppsmöten under tre års tid informerats om det pågående arbetet från stabsnivå. Vi har vid ett flertal tillfällen tagit del av reviderade ritningar som arkitektfirman Sweco tagit fram.

Arkitekter från Sweco har besökt särskolorna i Östersund för att skaffa sig fördjupade kunskaper för utformning av särskolans lokaler.

I oktober 2018 gjorde referensgruppen ett studiebesök på Lejonströmsskolan i Skellefteå, som i sin storlek och verksamhet motsvarar den planerade skolan Palmcrantzskolans lokaler. Den planerade skolan i Östersund ska byggas för ett planerat antal av cirka 800 elever varav cirka 100 elever i särskola.

Eftersom avtalet med arkitektfirman Sweco löpt ut anslöt nu den nyupphandlade arkitektfirman Maf från Luleå med två arkitekter vid detta studiebesök.

Efter besöket fick vi nya ritningar från Maf presenterade i gruppen. Nu gällde helt nya förutsättningar eftersom stora delar av Palmcrantzskolans lokaler bedömdes vara i så dåligt skick att de skulle rivas. Därför hade Maf ritat in nya huskroppar för att ersätta de delar som skulle rivas.

Dessa ritningar av den ”Nya skolan” presenterades vid föräldrarådets möte 21 mars. Föräldrarna informerades om tidsplan för inflyttning.

Det är ytterst oroande att se hur politiker hanterar Östersunds skattepengar! Allt det digra arbete som lagts ner på utformningen av den ”Nya Skolan” åker nu ut med badvattnet. Hur stor är totalsumman som hittills plöjts ner?

Det är dessutom skamligt och oprofessionellt på det sätt som skolverksamhet och referensgrupp förts bakom ljuset.

Några inom kommunens organisation har mörkat den process som pågått parallellt med vårt arbete.

Hur är det möjligt att en sådan kovändning på så kort tid (en vecka) kan leda till ett långsiktigt hållbart beslut för hur skolverksamheten ska utformas i Östersund? Att hela processen dessutom hållits hemlig är ett mycket märkligt agerande.

Hur hela detta ärende har hanterats, lämnar mycket övrigt att önska för hur skolfrågor sköts i Östersunds kommun!

Peter Rosengren, Annika Mårtensson, lärare vid Mimergården

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons