Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Stadsmiljögruppen: Oansvarigt att nu besluta om Gustav III torg

 
Planerna för Busstorget
Visa alla artiklar

Östersunds kommun tillåter steg för steg en kraftig förändring av centrums skala och karaktär. Detta sker utan övergripande planering och utan folklig diskussion. Vi anser det oansvarigt att nu besluta om ny bebyggelse på hela G III torg utan att först beskriva konsekvenser för stadsbild, trafiklösningar och kommunens ekonomi.

I tre stadsplaner (GIII:s torg, kv. Skjutbanan och det redan beslutade kv. Läkaren) tillåts nu våningshöjder på drygt sex våningar. Det kan ge långa och höga fasader och en kraftigt ökad exploatering av marken.

Det kommer att förändra karaktären på Östersund som hittills byggts i en måttlig skala, där solljuset tillåtits komma ner till gator och innegårdar och siktlinjerna till vattnet och mot bland annat Rådhuset och Kanslihuset bevarats. Blir denna generösa inställning till byggherrar och fastighetsägare nu norm för planläggningen, då får vi ett helt annat centrum, som i vårt tycke förlorar sin trivsel och dragningskraft.

Rivningen av bussterminalen och utflyttningen av den regionala busstrafiken till Kyrkgatan kommer att kraftigt påverka den östra delen av centrum. Parkeringsplatser försvinner och parkeringsbehoven ökar genom nya hotell, kontor och bostäder.

Gator stängs av eller enkelriktas och åtkomligheten med bil till centrum försämras kraftigt. Kyrkgatan blir en bussuppställningsplats, en gräns mot centrum. Kort sagt det blir svårt att på ett enkelt sätt komma in till centrums butiker och restauranger, vilket försämrar möjligheterna till ett levande centrum.

Omläggningen av kollektivtrafiken medför stora investeringar. Det behövs flera ombyggnader längs Kyrkgatan och Gränsgatan, planen framför järnvägsstationen skall byggas om och utvidgas och nya parkeringsplatser för hämtning och lämning till tågen skall ordnas. Exploateringen av GIII:s torg är en väsentlig förlustaffär för kommunen. Utgifterna för kommunen staplas på hög, men inte en krona finns i kommunens budget.

Planeringen görs uppdelat kvarter för kvarter utan hänsynstagande till helheten. Problem som uppstår på grund av ett projekt får lösas i ett senare skede eller kvarstår när den enskilda planen är antagen och genomförd. Översiktsplanen från 2014 följs inte och är snart helt överspelad för centrum.

Det är dags att stanna upp, göra paus i planeringen för busstorget som är den plan som medför störst förändringar. Ta först fram en ny centrumplan med tydliga riktlinjer för exploatering, stadens skala och som löser trafik- och parkeringsproblemen.

Pandemin har kraftigt påverkat hotellnäringen och effekterna på besöksnäringen kommer att kvarstå i många år. Intresset för ett nytt stort hotell har tydligen svalnat eftersom genomförandetiden för exploateringen av busstorget har förlängts till tio år och med en möjlighet att bygga kvarteret i två etapper. Det ger kommunen en möjlighet att presentera en kalkyl och göra saker i rätt ordning.

1. Gör en centrumplan.

2. Genomför omläggningen av busstrafiken innan bussterminalen rivs.

3. Förändra sedan GIII.s torg.

Ta också tillfället i akt att involvera stadens och länets befolkning i planeringen. Använd bussterminalen för utställning och illustration av planer, nya hus och förändrad kollektivtrafik.

Stadsmiljögruppen: Gunnar Bäckman, Anne Dahlgren, Lennart Köpsén, Sten Rentzhog, Uno Svaleryd, Harry Westermark

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel