Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Stadsmiljögruppen: Vi ser fram emot en öppen dialog om hur busstorget ska utvecklas

Att bygga och att skapa nya öppna mötesplatser på busstorget ger möjligheter till utformning av spännande miljöer, där gammalt och nytt möts och berikar upplevelsen.

Därför har vi inom Stadsmiljögruppen sammanställt dessa synpunkter på vad som är viktigast att ta hänsyn till när det gäller stadsbilden.

Runt torget finns historiskt och arkitektoniskt viktiga byggnader, som kan bidra positivt till den nya totalmiljön. Flera har utformats speciellt, för att fasaderna ska utgöra en del av det ursprungliga torgets väggar och samspela med det öppna rum, som torget utgör.

Vid Gamla Teatern - en viktig karaktärsbyggnad med sin historia som Godtemplarpalats och teater – bör det tillskapas en förplats värdig byggnaden och som även uppfyller de behov, som hotellet har för angöring av bilar och turistbussar.

Viktigt är också att bevara den fria sikten från Rådhusgatan mot Gamla Teatern. På så sätt bidrar man också till att bevara Rådhusets dominans i stadsbilden, och till att platsen framför Stadsbiblioteket får ha kvar sitt fria läge. Vårt bibliotek kommer fortsatt vara ett populärt och viktigt besöksmål.

Hotell Östersund utgör ett viktigt utropstecken med sitt speciella hisstorn i hörnet av det nuvarande torget. Med karaktärsfulla byggnadsvolymer i spännande utformning kan här skapas nya tilltalande miljöer, där även det gamla hotellet berikar.

Det finns en utbredd önskan att på ett attraktivt sätt ansluta Artillerigatan – vår esplanad från Mittuniversitet – så att den blir det naturliga stråket för gående mellan stan och Campus. Med universitets administrationsbyggnad (A4:s kanslihus) i fonden kan stråket ges en tilltalande anslutning till staden, särskilt med ett nytt litet torg som slutmål.

En stad i Östersunds storlek behöver inte bara ett torg – utan flera – för mötesplatser till olika aktiviteter. Ett torg behöver inte vara stort, men utformas som en välkomnande plats för allehanda möten och attraktivt placerad, så alla känner att det är dit vi ska gå för att träffas, sitta i solen på ett café eller utöva en eller annan konstform.

Oavsett hur och vad som byggs, är det viktigt att anpassa bebyggelsen och framför allt höjden så att den inte bryter stadens silhuett och inkräktar på Rådhusets dominans. Inför utmaningen att förena ett högt exploateringstal med hänsyn till stadsbilden är det en god grundregel att koncentrera högre bebyggelse till torgets nedre delar.

Med en varierad utformning av bebyggelsen i skala anpassad till Östersund, och där de befintliga kvaliteterna tas till vara och utvecklas tillsammans med nyskapande utformning och innehåll, kan torget bli en attraktiv och välkomnande del av staden.

Vi ser därför fram emot en öppen dialog där alla kan delta, när det första planförslaget presenteras för samråd. Tid måste finnas att pröva idéer och att lösa viktiga frågor för att torget och centrum ska kunna utvecklas på ett bra sätt nu och i framtiden.

Stadsmiljögruppen: Gunnar Bäckman, Anne Dahlgren, Lennart Köpsén, Sten Rentzhog, Harry Westermark

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel