Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Svar från Alliansen: Vi tar ett historiskt krafttag för grundskolan i Östersund 

Annons

Svar på S: Borgarna leker affär med skolan i Östersund (17 april)

Att Internationella Engelska Skolan (IES) vill etablera sig i Östersund har varit offentligt sedan hösten 2016. Efter att den föregående S-ledda majoriteten yttrade sig negativt till skolinspektionen fick deras ansökan om etablering avslag.

Därefter valde IES att överklaga beslutet och fick till slut juridiskt klartecken för att etablera sig i Östersund. Efter valet 2018 och regimskiftet i Rådhuset kontaktades den nya politiska ledningen av IES för samtal om deras etablering i Östersund.

Vårt val var då att antingen konkurrera och försvåra eller att samarbeta och samtala. Vårt val är det sistnämnda, detta eftersom vi är övertygade om att det är det bästa för skolorganisation, elever, näringsliv och kommun.

Genom IES etablering i Östersund löser vi ut den stora bristen av skollokaler i centrala Östersund och skapar samtidigt utrymme för en övergripande satsning på investeringar i övrig skolstruktur, däribland tar vi i juni ett historiskt beslut om långsiktig lösning för grundsärskolan, något som socialdemokraterna aldrig mäktade med under sin tid vid makten.

Under de senaste tio åren (!) har åtskilliga skolutredningar om grundskolan pågått där de i de allra flesta fallen inte har nått i mål. Vår analys är att vi måste vända på detta och gå från utredningar till beslut.

Bristen på lokaler för grundskolan är akut och det krävs en snabb politisk beslutsprocess för att hitta en lösning för de eftersatta behoven. Att fortsätta som Socialdemokraterna med decennielånga utredningar som inte når i mål är inte lösningen på den akuta lokal- och underhållskrisen i Östersunds skolor. 

Därför är vi glada över att kunna presentera historiska satsningar på Östersunds grundskolor.

Under det långa skolutredningsarbetet är det framförallt fyra befintliga grundskolor som diskuterats, Lugnviksskolan med behov av tillbyggnad, Vallaskolan, som är hårt belastad, Storsjöskolan som är i behov av en helt ny huskropp samt Parkskolan som behöver såväl renoveras som anpassas för 7-9 verksamhet.

Därutöver finns ett stort underhållsbehov i stort alla grundskolor eftersom det inte prioriterats under de senaste mandatperioderna.

Till detta kommer även att det är hög tid att skapa en grundskoleorganisation med skolor som har en stadieindelning som överensstämmer med de nationella läroplanerna, även här kapitulerade tyvärr den tidigare politiska ledningen.  

Att vi nu kan ta ett beslut i kommunfullmäktige som löser problematiken med brist av skollokaler i centrala Östersund skapar även förutsättningar för beslut i samband med budget om övrig skolorganisation. Därför innebär samtidigt beslutet att hyra ut PC till extern hyresgäst att vi kan lösa ut övriga knutar i det komplicerade skolpusslet.

Därutöver är det strategiskt rätt att etablera en fristående skola av IES storlek till ett centralt område för att det ska vara enkelt att transportera sig till skolan. Att IES rekryterar lärare till Östersund från engelskspråkiga länder kommer dessutom innebära både inflyttning och högre andel kompetenta lärare i kommunen som helhet.

Dessutom innebär IES att elever med engelskspråkiga föräldrar äntligen får en skola som möter deras behov. Därutöver innebär IES att elever med andra hemspråk än svensk ges likvärdiga förutsättningar som svenskspråkiga elever att klara av sin skolgång.

Utifrån barn- och utbildningsförvaltningens rekommendationer ger vi nu även ett inriktningsbeslut till kommundirektören som innebär att vi ska nå ett beslut i kommunfullmäktige i juni om att skynda på lösningar för övriga skolprojekt.

Den föreslagna inriktningen är att börja med att hitta en bra lösning för skolområdet i Odensala inklusive grundsärskolan. Det går i korthet ut på att vi i dag pekar ut färdriktningen och att vi på kommunfullmäktige i juni tar beslut om en ny F-9 skola med integrerad grundsärskola.

Pär Löfstrand (L), Bosse Svensson (C), Pär Jönsson (M), Stephen Jerand (KD)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons